Läsvärt

Anlägga gräsmatta på hösten


Hösten är en bra tid att anlägga gräsmatta, framför allt i södra och mellersta Sverige. Det är ofta svalare och fuktigare så du behöver inte vattna lika ofta. Att så sin egen gräsmatta är avsevärt mycket billigare än att rulla ut en färdig. Om du ska få en gräsmatta som i dina drömmar är ett bra förarbete ett måste. Underlaget där du ska anlägga gräsmattan ska vara ordentligt förberett.

Så här gör du steg för steg när du ska anlägga gräsmatta


1. Börja med att förbereda ytan genom att ta bort allt ogräs.
2. Bearbeta jorden med jordfräs och låt den därefter vila några veckor. Ta under den tiden bort allt ogräs som visar sig.
3. Lätta sandjordar förbättras genom att man fräser ner ett fem centimeter tjockt lager med torvmull. Tunga lerjordar lättas upp med grovt grus eller sand, som finns att köpa på grusfirmor. Grundgödsla samtidigt med ett trädgårdsgödsel (PK-gödsel). Följ anvisningarna på förpackningen.
4. Kratta ut ytan där du ska anlägga gräsmatta så att den blir helt jämn. Ta bort alla stenar, rötter och grova klumpar.
5. Välta ytan med gallervält och vattna några gånger så att jorden ”sätter sig”.
6. Luckra ytan med en kratta innan fröna sås ut. Så fröna en vindstilla dag. Dela gärna upp ytan som ska sås i mindre partier, så blir det lättare att dosera fröet. Använd en spridarvagn eller så för hand.
7. Mylla försiktigt ned fröna med en kratta. Platta därefter till ytan med en gallervält så att fröna får ordentlig kontakt med jorden.
8. Nu är det viktigt att hålla markytan fuktig, men inte genomsur första tiden. Vattna försiktigt efter behov.
9. Till våren ges första givan gräsmattegödsel
Följer du dessa punkter så har du stor chans att lyckas när du själv ska anlägga gräsmatta!