Varukorgen

Det finns inga produkter i din varukorg.
Summa: 0:-

Blomsterlandet i sociala medier

Information och upplysningar om Blomsterlandets ställningstagande i sociala medier.

 

Information

I de sociala medier där Blomsterlandet medverkar har bolaget följande ståndpunkter och tillåter inte publicering eller länkning till innehåll som exempelvis utgör:

 • Sekretesskyddat innehåll så som ex. olovlig bildhantering eller annat innehåll av privat karaktär, eller som ägs av annan part
 •  Kränkande uppgifter
 •  Uppvigling, hets mot folkgrupp
 • All typ av pornografibrott eller pornografiska bilder
 • Olaga våldsskildring
 • Upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas i 5 kap. Upphovsrättslagen. Huvudsakliga reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan aktör
 • Uppgifter om droger, dopning eller spel med pengar
 • Diskriminering eller trakasseri på någon grund (etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck)
 • Skadliga programvaror, till exempel virus och trojaner
 • Eller sådant som uppenbarligen strider mot Bolagets policy

Upplysningar

I de sociala medier där Blomsterlandet medverkar vill vi också upplysa om följande information:

 • Inlägg och information som postas och publiceras i Blomsterlandets sociala medier blir allmänna handlingar
 • Vissa uppgifter får inte publiceras på Blomsterlandets sociala medier (se ovan)
 • Blomsterlandet kommer att vidta åtgärder om någon bryter mot ovan nämnda regler (till exempel avpublicering, blockering, avstängning)
 • För att underlätta för våra användare av ex. www.blomsterlandet.se används s.k. ”cookies”, läs mer om vad detta innebär på vår hemsida.