Varukorgen

Det finns inga produkter i din varukorg.
Summa: 0:-
Läsvärt

Vilken jord skall jag använda? Jord är väl alltid jord?


Trädgårdens växter växer i jord och man skulle tro, att de alla kan trivas i en och samma. De kan växa och överleva i samma slags jord men det är inte säkert att de trivs där, blir så fina, blommar så rikt, sätter så mycket frukt som de skulle kunna – om de fick växa i för dem lämplig jord.

I naturen växer växterna, där det är lämpligt – inte bara ur jordsynpunkt, förstås. Du hittar sällan en liljekonvalj på ängen eller en styvmorsviol i skogen. De har olika krav. Likadant är det med de odlade växterna, som ju från början i regel är vilda.

 

Jord – vad är det?

Jorden i din trädgård består av ett lager matjord, under den kommer alven och underst grunden, som vilar på berggrunden.

 

Matjorden är mörk, doftar gott, doftar mylla. Mmmmm – så gott!

Den består av  mull och mineraler. Mullen är förmultnade delar av växter och djur, mineralerna är söndervittrade och malda, finfördelade bergarter.

 

Alven är ett ljust skikt, kallas också för morän och består av olika materiel, som inlandsisen en gång pressade samman.

De här två skikten tillsammans brukar vi kalla för marken.

 

Tung, lätt och mineraljord

Om det finns mycket mineraler i jorden, kallar vi den för mineraljord och den kan bestå av lera, sand, grus eller sten.

Lerjorden är näringsrik, men kompakt och tungarbetad, vi brukar kalla den för ”tung” jord. För att den ska bli en god trädgårdsjord, blandar man den med mull och grov sand.

 

Jord, som består mest av sand, grus och sten brukar vi kalla för ”lätt”. Den är lätt att bearbeta, rätt näringsfattig och  lakas fort ut av regn eller vattning.

Men om du blandar den ”lätta” jorden med mull som exempelvis torv och bakmull, blir den bästa tänkbara trädgårdsjord.

 

Mull – vad är det?

Mull är som sagts förmultnade delar av växter och djur och det är den, som gör och håller jorden levande. Löv, gräsklipp, torv, bark och halm är exempel på mullämnen, som bryts ner till mull tack vare daggmaskar, insekter, svampar och bakterier och mikroorganismer, som finns i marken. För att nedbrytningen ska kunna ske, behöver det komma luft till och jorden bör vara varm och fuktig.

 

Jord – är det också luft och vatten?

Ja, en god jord innehåller många småhål, porer, som är fulla av luft. Luften är en förutsättning för att rötterna ska kunna arbeta d v s suga upp vatten och näring till växten.

När det regnar eller du vattnar, tränger en del av vattnet ner i jorden och fyller en del av porerna, resten dräneras bort, det sjunker.

Det är alltså viktigt att jorden är luftig, lucker och porös, så att den kan rymma både luft och vatten.