Gräsgödsel Blomsterlandet

Ett organiskt gödsel med tillsatts av mineralgödsel, som ger din gräsmatta rätt förutsättningar för god tillväxt. Används med fördel på gräsmattor med mossproblem, då järn (Fe) får mossan att torka ut.­

Produktinformation

Blomsterlandets gräsmattegödsel är en så kallad Organo - mineralisk gödsel.

Bäst effekt får gödseln om den sprids upprepande gånger under vår och försommar.
Inslaget av naturgödsel ger en långtidsverkande effekt, med en jämn tillgång på n...

Produktspecifikation

Volym:
10 liter
Antal kvm:
300