Övrig bevattning

Köp smarta bevattningstillbehör såsom tryckspruta, rotvattnare och bevattningssäck för jämn vattentillförsel till nyplanterade träd.