Gödsel

Gödsel är grundläggande för dina växters välbefinnande. Här finner du den gödning som dina växter behöver för att de ska bli friska, frodiga och livskraftiga. Vi har ett stort utbud av specialgödsel som blåbärsgödsel, rosgödsel och bladgödsel. Här finns också naturgödsel och hönsgödsel som passar de flesta växter.