Gurka & Melon

Gurka och melon kan grupperas ihop eftersom de tillhör samma växtfamilj, Cucurbitaceae. Trots att vi ofta tänker på gurka som en grönsak är den en frukt. Melon är också en frukt, och det gemensamma är att båda utvecklas från blomman på växten.  Gurka- och mleonväxter delar vissa likheter i utseende och blomstruktur, de trivs i liknande klimat och kan odlas på liknande sätt.