Varukorgen

Det finns inga produkter i din varukorg.
Summa: 0:-

Medlemsvillkor

Uppdaterade villkor från april 2017

Medlemsvillkor Green Room – Blomsterlandets kundklubb

Användning
Medlemskapet i Blomsterlandets kundklubb är kostnadsfritt.

Medlemskap utfärdas endast till personer med svenskt personnummer som är över 16 år. Kortinnehavaren ansluts i egenskap av privatperson. Som medlem kan man registrera sitt köp med klubbkort eller legitimation (personnummer). Kundkortet kan användas i samtliga blomsterlandets butiker. Blomsterlandet förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Blomsterlandets medlemsklubb. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.blomsterlandet.se/kundklubb, där senaste villkoren alltid finns.

Bonus
Samtliga inköp, dock inte köp av presentkort, är bonusgrundande. Som medlem får man bonus per krona man handlar för hos Blomsterlandet. Bonuspoäng utbetalas i form av bonuscheckar. Två gånger per år skickas bonuschecken ut. Minsta belopp som betalas ut är 30 kr. De bonuspoäng som inte omvandlas till en bonuscheck sparas till nästa utbetalningstillfälle. Bonuscheckarna är på jämna 30 kr tal. Bonuschecken används som rabatt vid köp motsvarande bonuscheckens värde och kan varken helt eller delvis lösas mot kontanter, eller användas vid köp av presentkort. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng under de senaste 12 månaderna nollställs kontot. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng på 24 månader så avslutas medlemsskapet. På checken anges datum för senast inlösen av check.

Om kunden handlar mellan 1-5000 kr får medlemmen 2 % i bonus. Mellan 5 001-7 500 5 %, 7501- 100 000 7,5 % och över 100 000 hela 10 %. Bonusnivån är baserad på de köp du gjort under kalenderåret. Har du under hela året gjort köp på t.ex. 6000, får du nu en bonus på 2 % på 5000 kr och 5 % på de 1000 kr över 5000 kr. D.v.s. 150 kronor.

Efterregistrering av kvitto
Om du missar att visa medlemskort eller att uppge ditt personnummer vid köp i butiken, går det bra att efterregistrera kvittot. Tag med kvittot till någon av våra butiker, så efterregistrerar de det åt dig direkt i kassan. Du kan efterregistrera kvitton upp till en månad.

Extrakort
Extrakort utfärdas endast till personer som är minst 16 år och som finns i samma hushåll. Tre extrakort erhålls om så önskas utan avgift. Medsökande samlar poäng till samma konto som huvudsökande, bonuschecken utbetalas till huvudsökande men kan även lösas in av medsökande.

Avsluta medlemskap
Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. Kortutställaren förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk spärra kort. För att säga upp medlemskapet skriver man till Blomsterlandets medlemsservice.

Förlust av kort
Förlust av kort skall anmälas till kundservice, Blomsterlandet utfärdar då ett nytt kort som skickas till kunden. Kunden behåller sin intjänade bonus som förs över på det nya kortet.

Hemsida
Som medlem får du tillgång till växtlådan, där du digitalt kan spara dina växter, gröna tips och inspiration. När du loggar in får du också tillgång till vårt forum, läs separata forumregler. Du loggar in på hemsidan med ditt personnummer och postnr.

Personuppgifter
Blomsterlandet behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgiftsansvarig är Blomsterlandet i Sverige AB, Box 116, 435 23 Mölnlycke. Som medlem godkänner du att personuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos Blomsterlandet sparas och behandlas. Uppgifter om köp sparas i max 24 månader. Om köp inte gjorts under 24 månader kommer medlemsskapet avslutas. Ändamålen med att registrera, samköra och uppdatera uppgifter är för att upprätthålla god kund- och registervård, att uppgifterna används som underlag för marknads- och kundanalyser samt för kundanpassade medlemserbjudanden. Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter och för att säkerställa att bonus skickas till rätt person. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Blomsterlandet samarbetar med för nödvändig behandling för Blomsterlandets räkning t ex för analys, tryck och distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Du har enligt personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter och kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. Begäran och rättelse skall skickas till medlemsservice för Green Room. Den som ej önskar utskick från Blomsterlandets medlemsklubb kan när som helst kontakta medlemsservice och begära en så kallad reklamspärr.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Kontaktuppgifter – Blomsterlandets medlemsservice
Telefon: 031-388 33 00. Öppettid: 08.00-18.00
E-post: greenroom@blomsterlandet.se