Varukorgen

Det finns inga produkter i din varukorg.
Summa: 0:-

Medlemsvillkor

Uppdaterade villkor från 1/1 2018

Medlemsvillkor Green Room – Blomsterlandets kundklubb

Användning
Medlemskapet i Blomsterlandets kundklubb är kostnadsfritt.

Medlemskap utfärdas endast till personer med svenskt personnummer som är över 16 år. Kortinnehavaren ansluts i egenskap av privatperson. Som medlem kan man registrera sitt köp med klubbkort eller legitimation (personnummer). Kundkortet kan användas i samtliga blomsterlandets butiker. Blomsterlandet förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Blomsterlandets medlemsklubb. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.blomsterlandet.se/kundklubb, där senaste villkoren alltid finns.

Bonus
Samtliga inköp, dock inte köp av presentkort, är bonusgrundande. Som medlem får man bonus per krona man handlar för hos Blomsterlandet. Bonuspoäng utbetalas i form av bonuscheckar. Två gånger per år skickas bonuschecken ut. Minsta belopp som betalas ut är 30 kr. De bonuspoäng som inte omvandlas till en bonuscheck sparas till nästa utbetalningstillfälle. Bonuscheckarna är på jämna 30 kr tal. Bonuschecken används som rabatt vid köp motsvarande bonuscheckens värde och kan varken helt eller delvis lösas mot kontanter, eller användas vid köp av presentkort. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng under de senaste 12 månaderna nollställs kontot. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng på 24 månader så avslutas medlemsskapet. På checken anges datum för senast inlösen av check.

Bonusnivå från och med 2018-01-01

Alla medlemmar får 2% bonus. I september 2018 kommer första utbetalningen som baseras på denna nivå.   

Bonusnivåer fram till 2017-12-31

Om kunden handlar mellan 1-5000 kr får medlemmen 2 % i bonus. Mellan 5 001-7 500 5 %, 7501- 100 000 7,5 % och över 100 000 hela 10 %. Bonusnivån är baserad på de köp du gjort under kalenderåret. Har du under hela året gjort köp på t.ex. 6000, får du nu en bonus på 2 % på 5000 kr och 5 % på de 1000 kr över 5000 kr. D.v.s. 150 kronor.

Utbetalningen i februari baseras på denna bonusskala.

Efterregistrering av kvitto
Om du missar att visa medlemskort eller att uppge ditt personnummer vid köp i butiken, går det bra att efterregistrera kvittot. Tag med kvittot till någon av våra butiker, så efterregistrerar de det åt dig direkt i kassan. Du kan efterregistrera kvitton upp till en månad.

Extrakort
Extrakort utfärdas endast till personer som är minst 16 år och som finns i samma hushåll. Tre extrakort erhålls om så önskas utan avgift. Medsökande samlar poäng till samma konto som huvudsökande, bonuschecken utbetalas till huvudsökande men kan även lösas in av medsökande.

Avsluta medlemskap
Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. Kortutställaren förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk spärra kort. För att säga upp medlemskapet skriver man till Blomsterlandets medlemsservice.

Förlust av kort
Förlust av kort skall anmälas till kundservice, Blomsterlandet utfärdar då ett nytt kort som skickas till kunden. Kunden behåller sin intjänade bonus som förs över på det nya kortet.

Hemsida
Som medlem får du tillgång till växtlådan, där du digitalt kan spara dina växter, gröna tips och inspiration. När du loggar in får du också tillgång till vårt forum, läs separata forumregler. Du loggar in på hemsidan med ditt personnummer och postnr.

Personuppgiftsbehandling

Blomsterlandet i Sverige AB (”Blomsterlandet”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Blomsterlandet är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som du härigenom informeras om. Du kan alltid komma i kontakt med Blomsterlandet genom att kontakta Blomsterlandets medlemsservice. Kontaktuppgifter framgår nedan under ”Blomsterlandets medlemsservice”.

Medlemskap i Blomsterlandet Green Room är frivilligt. Som medlem kommer dina personuppgifter samt uppgifter om köp som registreras hos Blomsterlandet sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål som nedan anges. Den personuppgiftsbehandling som enligt nedan utförs när du går med i Blomsterlandet Green Room är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av dessa medlemsvillkor och för att du genom att acceptera medlemsvillkoren samtycker till behandlingen.

Ändamålen med att registrera, samköra och uppdatera uppgifter är att upprätthålla god kund- och registervård, att utföra marknadsförings- och kundanalyser, att möjliggöra riktad marknadsföring till dig som medlem samt för att administrera och skicka ut kundanpassade medlemserbjudanden. Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter och för att säkerställa att bonus skickas till rätt person. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i Blomsterlandets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag som Blomsterlandet, inom ramen för Blomsterlandet Green Room, samarbetar med för nödvändig behandling för Blomsterlandets räkning, t ex för analys, tryck och distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter raderas, att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En begäran om något av det nämnda skall skickas till Blomsterlandets medlemsservice för Green Room. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Blomsterlandet önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna medlemsvillkoren för Blomsterlandet Green Room bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling och att du samtycker till behandlingen.

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du är medlem i Blomsterlandet Green Room. Om du är inaktiv under en period om 24 månader, dvs. inte registrerar några köp eller poäng, kommer medlemskapet att avslutas, dina personuppgifter att raderas och personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra. Vi uppdaterar löpande uppgifter mot folkbokföringen, om en medlem avlider avslutas medlemsskapet och personuppgifter och innestående poäng tas bort. Om det finns en extramedlem på medlemskontot tar denna person över poängen med automatik.

Om du inte önskar få utskick från Blomsterlandets medlemsklubb kan du när som helst kontakta medlemsservice och begära en så kallad reklamspärr.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Kontaktuppgifter – Blomsterlandets medlemsservice
Telefon: 031-388 33 00. Öppettid vardagar: 08.00-18.00
E-post: greenroom@blomsterlandet.se