Vi tror på en hållbar utveckling

På Blomsterlandet är vi medvetna om baksidan av ökad konsumtion i form av negativa klimatavtryck. Dessa vill vi vara med och minska. Men ytterst ser vi växter och växtlighet som en resurs. De skapar ett ombonat hem, de ger oss trädgårdar som bär frukt och de binder koldioxid. Många blommor är dessutom viktiga näringskällor för humlor och bin som hotas när den biologiska mångfalden rubbas.

Vi vill ta vårt ansvar och vara en viktig del i att driva trädgårdsbranschen i riktning mot en ökad hållbarhet. Vi vet att förändringar inte sker över en natt och arbetar därför långsiktigt tillsammans med våra leverantörer för att utveckla en mer hållbar verksamhet.

Hållbarhetsrapporten för 2022

Här berättar vi om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna under år 2022.

 

Delar av texterna finns att läsa här på hemsidan, men vill du läsa rapporten i sin helhet kan du klicka på länken nedan och öppna den i pdf-format.

Läs rapporten

Hållbarhetsåret i korthet

Hejdå cellofan

Under året började vi att fasa ut cellofanplast runt buketterna
vi binder själva i butik. Sedan tidigare har vi slutat sälja cellofan på rulle till kund och vi har övergått till tunnare cellofan runt de färdiga buntarna med snittblommor som kommer till våra butiker.

Alla ska få blomma hos oss

Precis som vi tror på biologisk mångfald i naturen tror vi att mångfald inom vår organisation berikar och gör oss starkare. Vi vill skapa ett företagsklimat där våra medarbetare känner att de får vara sig själva och där våra kunder känner sig välkomna som de är. I år upprättade vi en mångfaldspolicy. Vi vill att alla ska få blomma hos oss.

Ökad materialåtervinning

Mängden avfall i våra butiker har ökat men samtidigt ökar mängden avfall som går till materialåtervinning. Andelen avfall som materialåtervinns ökade med två procentenheter till 29 procent jämfört med föregående år.

Lysande med LED

Vi fortsätter att konvertera till energisnål LED-belysning i alla våra butiker. Nu har 40 av 63 butiker övergått till LED.

Hejdå till 100 ton engångsemballage

Vi har börjat använda dukar av återvunnen plast för att skydda
och svepa in vagnarna som våra snittblommor levereras på. De nya ”svepen” kan användas ett hundratal gånger innan de återvinns. Tidigare användes engångsemballage, främst plast, till detta. Våra beräkningar visar att vi därmed ska spara ungefär 100 ton engångs- material på ett år.

Vill bi-dra till ökad biologisk mångfald

Det är kanske rätt naturligt att ett företag som älskar växter och trädgård värnar om biologisk mångfald. Men det är inte bara naturligt. Det är snarare nödvändigt. Under året fortsatte vi arbetet med att få med oss våra kunder på att hjälpa de hotade pollinatörerna, som bin och humlor. Vi tipsade om växter som de pollinerade insekterna tycker extra bra om och annat man kan göra i sin trädgård eller på sin balkong för att ge ett bi-drag med rätt enkla medel.

Plastbanta med Bower-appen

Vi inledde ett samarbete med appföretaget Bower, vilket gör att våra kunder nu kan panta Blomsterlandets plastförpackningar. Det är bara att ladda ner appen och skanna streckkoden på förpackningen när du står vid återvinningen.

Riskkartläggning i Asien & Kina

Under 2022 påbörjade vi en riskkartläggning av våra leverantörer i
Kina och Asien. Målet är att under 2023 ha granskat samtliga kinesiska leverantörer och påbörjat en kartläggning av övriga leverantörer i Asien.

Finalister i Market Awards

Under året delades Market Awards ut för första gången, en utmärkelse som delas ut till de främsta företagen i de tio största branscherna inom detaljhandeln. Blomsterlandet var en av tre finalister i kategorin Hus & hem, tillsammans med Ikea och Jysk. För att vinna krävs såväl starka ekonomiska nyckeltal som en god utveckling vad gäller varumärke, innovation, kundnöjdhet och hållbarhet. Omfattande research har genomförts av Market i samarbete med Xtreme Insight, Better Business samt Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidningen Aktuell Hållbarhet har också hjälpt till med en analys av företagens hållbarhetsarbete. Vinnare i kategorin Hus & hem blev Ikea.

 

Jan LarssonVD Blomsterlandet"Hållbarhet allt viktigare i det "nya normala"."

Hur skulle du vilja sammanfatta hållbarhetsåret 2022?

Jag är förmodligen inte ensam om att tycka att 2022 var ett märkligt år. Vi gick från att lämna pandemin i början av året med en stark längtan efter att äntligen få återgå till det vanliga. Även om det pratades mycket om vad det nya normala skulle innebära, fick vi aldrig tid att lära känna det. För istället inleddes ett krig i vårt närområde och ju mer tiden gick in på året blev det allt tydligare att vi nu med hög fart var på väg in i konjunkturnedgång och energikris.
När man befinner sig i ett läge med så många osäkerhetsfaktorer är det lätt att dra i handbromsen och känslan var väl lite ”undrar hur det har gått med vårt hållbarhetsarbete under 2022”. Men när vi tittar tillbaka på året som gått så tycker jag ändå att vi kommit en bra bit.

Vad vill du särskilt lyfta för insatser under året?

Jag skulle vilja uppmärksamma de där till synes små sakerna som pågår hela tiden, en förflyttning där vi ständigt utmanar oss genom att ta bort onödigt emballage runt våra växter och vid transporter.
Det kan tyckas vara små saker, men att återvinna omkring 80 procent av plastbrättena som våra växter levereras på och låta resten sorteras och återanvändas
gör skillnad. Eller att börja svepa in våra blomstervagnar som snittblommorna transporteras på med dukar av återvunnen plast som kan återanvändas hundratals gånger istället för att snurra in vagnarna i lager efter lager av engångsplast som efter användning ofta slängs. Det minskar verkligen vår klimatpåverkan.

Det är många små saker som tillsammans ger en stor hållbarhetseffekt. Det är riktningen och att vi alla inom bolaget går åt samma håll som är viktigt, inte bara hastigheten i vårt förändringsarbete. Vi vet att vi är på en hållbarhetsresa utan slut och nu tycker jag att hållbarhet finns med som en bra och naturlig del inom de flesta verksamheterna i vårt bolag.

Ett annat område som jag skulle vilja lyfta fram är vårt sätt att arbeta med energieffektiviseringar i våra egna fastigheter. Jag har sagt tidigare att detta kanske inte är det ”hetaste” att prata om men det är ett område som verkligen ger stora effekter för vår klimatpåverkan. I år blev det även en ögonöppnare för många i och med de höjda energipriserna. Men vi har sedan ett par år tillbaka ett ganska omfattande program med installationer av solpaneler på egenägda fastigheter, installation av LED- belysning i alla butiker och energibesparande åtgärder i våra verksamheter. Så jag vill hävda att vi tack vare vårt tidiga arbete med detta nu skaffat oss konkurrensfördelar. Nu ser vi att de investeringar vi gjort av klimatskäl även varit rätt ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.

Och den sociala dimensionen?

Vi har tagit flera steg under året. Vi har infört en mångfaldspolicy. Vi har satt upp långsiktiga mål om att vi ska ha noll diskriminering och noll allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud. I det arbetet insåg vi att vi behöver sätta en bättre och mer stabil grund och bli mer systematiska i hur vi definierar begrepp samt påbörja arbetet med att vi har väl fungerande metoder för rapportering. Självklart har vi redan tidigare tagit hand om de personer som drabbats men vi insåg att vi behöver en mer inarbetad process i dessa frågor, för att på sikt kunna leva upp till våra mål.

Vi initierade under året också en riskkartläggning av samtliga våra leverantörer i Asien och Kina.

Och sist men inte minst tycker jag det är viktigt att nämna att vi fortsätter omställningen av verksamheten med en allt snabbare digitalisering, där vi under 2023 bland annat kommer göra stora förändringar av vår marknadsföring. Vi slutar att distribuera tryckta reklamblad och en stor mängd tryckta butiksskyltar ersätts av kommunikation på digitala skärmar. Det kommer också ett flertal nya aktiviteter, vad gäller emballage för våra produkter.