Vi tror på en hållbar utveckling

På Blomsterlandet ser vi växter och växtlighet som en resurs. De skapar ett ombonat hem, de ger oss trädgårdar som bär frukt och de binder koldioxid. Många blommor är dessutom viktiga näringskällor för humlor och bin som hotas när den biologiska mångfalden rubbas.

Vi vill vara med och minska negativa klimatavtryck, ta ansvar och vara med och vara en viktig del i att driva trädgårdsbranschen i riktning mot en ökad hållbarhet. Vi vet att förändringar inte sker över en natt och arbetar därför långsiktigt tillsammans med våra leverantörer för att utveckla en mer hållbar verksamhet. Här berättar vi om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna under år 2023.

Hållbarhetsrapporten för 2023

Här berättar vi om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna under år 2023.

Läs rapporten

Årets framsteg

 • Under 2023 var all el vi köpte fossilfri.
 • Vi installerade solpaneler på butiken i Södertälje och vårt logistiknav i
  Helsingborg. Det innebär att vi har tio anläggningar som är utrustade med
  solpaneler.
 • Vi konverterade till energisnål LED-belysning i ytterligare sju av våra butiker. Nu
  har vi bytt i 53 av våra butiker.
 • Bergvärme har under året installerats i butikerna i Bromma och Varberg så att
  vi numera har bergvärme i sju butiker. Med växlingen till bergvärme i Varberg
  kunde vi stänga ner den sista oljepannan.
 • Vi ersatte engångspapplådor till blomster- och sättlök med ett returbackssystem.
 • Frisknärvaron bland våra medarbetare låg på 95 procent.
 • Våra medarbetare skulle gärna rekommendera oss som arbetsgivare,
  visar årets eNPS-mått på 33.
 • Vi genomförde en leverantörsuppföljning på plats i Kina, bland våra större
  leverantörer.
 • Under året har vi ersatt drygt 20 000 lastpallar av trä med pallar av återvunnen
  plast. De beräknas kunna användas mellan tio och 30 gånger, vilket är betydligt
  mer än en träpall.
Susanne HolmströmVD Blomsterlandet

Som nytillträdd VD tar jag mig an mitt uppdrag med ödmjukhet och högt ställda förväntningar. I en föränderlig omvärld, där hållbarhet blir allt viktigare, tror jag att många söker mening i tillvaron. Intresset för att odla egna grönsaker och skapa blomsterfägring är stadigt på uppgång. Jag vet att jag inte är ensam om att känna glädjen av att se något växa, och jag ser en stor potential både för branschen och för Blomsterlandet som företag.

Vår strävan efter hållbarhet genomsyrar allt vi gör, och vi är fast beslutna att bidra positivt till vår planet och framtida generationer.

Jag vill rikta ett stort tack till tidigare VD Jan Larsson, som drivit Blomsterlandet med stadig hand i över 30 år. Hans engagemang i klimatfrågan har kommit från hjärtat och växt sig allt starkare med tiden. Blomsterlandet var tidigt ute med att optimera energianvändningen i fastigheter, exempelvis genom installation av solpaneler och bergvärme, smarta system för energihantering samt konvertering till LED-belysning. Detta har varit gynnsamt både för klimatet och för våra kostnader.

För mig är det en trygghet att veta att Blomsterlandet har byggt upp en stadig plattform när det gäller
hållbarhet. En plattform som vi kan bygga vidare på när vi nu fortsätter detta viktiga och nödvändiga arbete. Jag är stolt över att presentera vår hållbarhetsrapport för det gångna året, där vi redovisar våra framsteg och utmaningar inom hållbarhetsområdet. Vår strävan är att skapa en grönare och mer blomstrande framtid, och denna rapport är ett viktigt steg på den resan.

Året som gått har varit både utmanande och inspirerande för Blomsterlandet. Vi har mött en värld i förändring, där klimatfrågor och hållbarhet har tagit en allt större plats på den globala agendan. I denna
dynamiska miljö har vi fortsatt att arbeta målmedvetet för att göra vårt företag mer hållbart. Under 2023 har hållbarhetsarbetet för Blomsterlandet löpt enligt plan, med inriktning mot mer cirkulära flöden
och en minskning av mängden engångsemballage. Blomsterlandet introducerade bland annat – som första svenska trädgårdskedja – transporttråg för växter av pressad träfiber i stället för de traditionella plasttrågen.

Vi har också växlat över hanteringen av lökväxter från engångskartonger i papp till ett returbackssystem
och deltar i ett samarbete med e-handelsaktörer över branschgränserna för att testa och utvärdera dedikerade emballagelösningar specifikt anpassade för e-handel.

Låt oss inte heller glömma att hållbarhet är mer än klimat och miljö. Det handlar minst lika mycket om människor. Blomsterlandet ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som gör att våra många kunniga
och engagerade medarbetare vill ge det där lilla extra i mötet med kunden. Vi strävar efter att vara en ansvarsfull, lönsam och långsiktig aktör i ett hållbart samhälle. När vi lyckas med det har vi sått ett frö som kan växa och bära frukt i många år framåt.

Jag vill tacka alla våra medarbetare för deras engagemang och hårda arbete. Utan er skulle våra
framsteg inte vara möjliga. Jag vill också tacka våra kunder för ert förtroende och ert stöd. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och skapa en hållbar framtid för kommande generationer.