Blomsterlandets hållbarhetsrapport 2023

Torvfri odling av rosenkalla

Vi vill minska användningen av torv. Därför är vi glada att en av våra leverantörer i Nederländerna har börjat odla sina rosenkallor helt torvfritt. De säljer två miljoner rosenkallor varje år.

– Torvbrytning frigör mängder av koldioxid, så vi har valt ett hållbarare material, säger Peter Stolk, på
nederländska Stolk Brothers.
De är berömda för sina rosenkallor och säljer två miljoner rosenkallor varje år. Sedan drygt ett år sker all
odling i torvfri jord. Enligt bröderna har det alltid funnits ett hållbarhetstänkande i företaget.
– Det finns i vårt dna, säger de.

För över 30 år sedan togs ett stort steg i hållbarhetsarbetet när Stolk testade biologisk bekämpning av
skadedjur för att minska användningen av kemikalier. För tio år sedan började man fundera över om man kunde få ner sina klimatutsläpp genom att minska mängden torv i odlingsjorden.

Efter några års försök var man nere i 45 procent torv i jorden. Och för sex år sedan testades en helt torvfri jord i en del av odlingen.

– Resultatet var väldigt positivt. Många kunder fick Anthurium i torvfri jord utan att veta om det. Och de
märkte ingen skillnad, säger Peter Stolk.

Eftersom Anthuriumsläktet, som rosenkalla tillhör, har en relativt lång odlingsperiod behövdes många tester innan de hittat den perfekta blandningen av torvfri jord. Därefter började man successivt införa jorden för allt fler sorter och storlekar av Anthurium.

Företaget odlar över 20 sorter i sex olika krukstorlekar och det var en lång process innan alla varianter växte och frodades i den torvfria jorden. En skillnad mot traditionell jord är att torv har en erkänt god förmåga att hålla fuktighet, medan den torvfria jorden kräver ökad kontroll och mer systematisk bevattning.

Trots att odlingen numera är torvfri, betyder inte det att den har noll eller väldigt liten klimatpåverkan. Anthurium är en tropisk växt och växthusen behöver vara uppvärmda. Det går åt energi som motsvarar 18 kubikmeter naturgas per kvadratmeter yta, enligt Peter Stolk.

En stor del av energin kommer från restvärme från en sopförbränningsanläggning. En del kommer från
ett kraftvärmeverk där Stolk Brothers även producerar elektricitet till nätet. Företaget har också installerat 650 solpaneler på taket till sin produktionshall.

– Vårt nästa steg är att installera geoenergi, jord- och bergvärme. Det kommer göra att vi inte behöver någon fossil energi alls längre, säger David Stolk.