Integritetspolicy

Dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för personuppgifter vill vi beskriva för dig hur vi samlar in, använder och lagrar din information samt hur du kontaktar oss, så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Senast uppdaterad 2023-07-06.

Personuppgiftsansvar

S-Invest Trading (org nr 556286-8405) ”Blomsterlandet”, Metodvägen 4, 435 33 Mölnlycke är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@blomsterlandet.se. Vill du läsa mer om GDPR eller personuppgiftsbehandling i övrigt den nya förordningen så gör du det på www.imy.se. Du har också rätt att vända dig till Integritetsmyndigheten med eventuella klagomål om du anser att vi, eller något annat företag, hanterar personuppgifter på felaktigt sätt.

Vad en personuppgift är och vad en behandling är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Även bilder kan vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel är insamling, registrering, sortering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Blomsterlandet/S-Invest Trading AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig. Vanligast är det i samband med att du frivilligt blir medlem vår kundklubb Green Room, gör ett köp på vår e-handel eller kontaktar vår kundservice.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Uppgifter som samlas in i samband med köp i E-butik

När du som kund köper något på Blomsterlandets e-handel behöver Blomsterlandet hantera dina personuppgifter i vissa hänseenden för att kunna uppfylla köp- och leveransvillkoren. Uppgifter som behandlas om dig är namn och kontaktuppgifter (som adress, telefonnummer och e-postadress), personnummer, betalningsuppgifter, kundnummer, köpinformation och IP-nummer. Ändamålen är för att kunna genomföra köp och leverans, och hantering av reklamations- och garantiärenden. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för ovan angivna ändamål är avtalet mellan oss och dig. Adresskontroll sker mot externa källor, t ex SPAR. 

Blomsterlandet kan också komma att registrera uppgifter om dina köp i syfte att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser samt för att kunna ge dig kundanpassade erbjudanden. Vi kan komma att samarbeta med en tredjepart för att utföra kund- och marknadsanalyser. Denna behandling som kan ske för att genomföra kundanalyser är främst grundad på ditt samtycke som du alltid kan återkalla, se mer om dina rättigheter nedan. För ändamålen att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser kan Blomsterlandet komma att samköra uppgifter om dig med andra register och system, samt samarbeta med tredjepart. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att förstå vad våra kunder vill ha och hur våra kunder beter sig när de interagerar med oss.

Vi samlar också in användargenererad data som klick- och besöksstatistik, samt platsinformation från t.ex. mobila enheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Blomsterlandets IT-system. All hantering av dina uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. Överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av dig sparas krypterat. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att förstå hur våra tjänster (t.ex. vår hemsida) används i syfte att kunna analysera detta och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål i Google Analytics för en tid om 14 månader från insamlingstidpunkten. Information om vår användning av cookies finner du i vår cookiepolicy

Blomsterlandets e-handel kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än sådan som har ett berättigat intresse av att få uppgifterna för att Blomsterlandet ska kunna fullfölja sina åtaganden inom ramen för köp- och leveransvillkoren. Blomsterlandet kan således komma att skicka dina personuppgifter till ett externt företag som hanterar köpordern och betalningen. Den behandling av personuppgifter som sker när du använder Klarnas tjänster är Klarna dock själva personuppgiftsansvariga för. För att hantera postleverans kommer dina personuppgifter också att skickas över till Postnord och andra logistikpartners. Blomsterlandet kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera ordern, för att fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund och med hänsyn till rättsliga förpliktelser som Blomsterlandet kan ha.Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter för ovan angivna ändamål är avtalet mellan oss och dig, och är nödvändig för att du ska kunna betala för det du köpt.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet, berättigat intresse och ditt samtycke.

Uppgifter som samlas in för hantering av medlemskap i Blomsterlandets kundklubb

När du blir medlem hos Blomsterlandets kundklubb Green Room samlar vi in personnummer, namn och kontaktuppgifter (som adress, telefonnummer och e-postadress) samt uppgifter om eventuella köp (kvittonr, artiklar, belopp, butik och tif för köp) Vi hanterar också kortnummer samt medlemsnummer. Kontroll av adress sker mot externa källor, t ex SPAR.

Vi samlar in användargenererad data som klick och besöksstatistik, som kan komma användas i analys. Analys kan ske i samarbete med tredjepart. Även svar från enkäter och platsinformation från t.ex. mobila enheter. 

Ändamålen med att registrera, samköra och uppdatera personuppgifter är att upprätthålla god kund- och registervård, att utföra marknadsförings- och kundanalyser, att möjliggöra riktad marknadsföring till dig som medlem, samt för att administrera och skicka ut kundanpassade medlemserbjudanden.

Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter, för att kunna administrera bonuspoäng och bonusutbetalningar och överföra bonusen på ditt konto.

Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Blomsterlandets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag som Blomsterlandet, inom ramen för Blomsterlandet Green Room, samarbetar med för nödvändig behandling för Blomsterlandets räkning, t.ex. för analys, tryck och distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är avtalet mellan oss och våra medlemmar i vår kundklubb, dvs. avtalet enligt vilket vi åtar oss att tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som ingår i medlemskapet. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål under tiden du har ett aktivt medlemskonto hos oss, samt för en tid om 24 månader därefter.
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram, berättigat intresse och ditt samtycke.

Uppgifter som samlas in vid kontakt med kundservice

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla support och kundtjänst, t.ex. för att besvara frågor om våra tjänster och våra produkter, eller i det fall en kund behöver hjälp med något. Vilka personuppgifter som behandlas för detta ändamål beror på vad det specifika ärendet berör. Beroende på hur du kontaktar oss kan din e-postadress eller ditt telefonnummer komma att behandlas.  

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är avtal, i det fall frågan rör ett åtagande som följer av avtalet mellan oss och kund, eller vårt berättigade intresse av att tillhandahålla support och vägledning i förhållande till andra personer som kontaktar oss. 

Det går inte att ange någon exakt tidperiod under vilken vi behandlar personuppgifter för detta ändamål. Detta eftersom själva ärendet styr vilken lagringstid som är nödvändig. Inga uppgifter sparas dock längre än 36 månader.

Laglig grund: Berättigat intresse och ditt samtycke

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten och vilka sökningar du gör. Om du är inloggad på ditt medlemskonto på hemsidan eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kan vi koppla ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig. På blomsterlandet.se använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot blomsterlandet.se. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av eller radera cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Ha i åtanke att en del av våra tjänster kanske inte fungerar om du stänger av cookies.
Laglig grund: Berättigat intresse

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska åtgärder för att uppfylla kraven enligt GDPR. Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Det är företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi har biträden som hjälper oss med: IT-system, kunddatabasen, kundtjänstsystem, betallösningar, tryck och marknadsföring.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med personuppgiftsbiträdena och kontrollerar att samtliga biträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar (Klarna), allmänna varutransporter (postoperatörer) och statliga myndigheter, är självständigt personuppgiftsansvariga och styr själva över hur personuppgifter behandlas.

Vad du har för rättigheter som registrerad

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har rätt att invända mot behandlingen och begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Den behandling som är grundad på ditt samtycke enligt vad som beskrivs ovan har du även rätt att återkalla. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter. Tänk på att du som medlem kan ändra vissa uppgifter direkt på mina sidor. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig helt från vår kundklubb genom att kontakta vår medlemsservice. Du kan när du vill avsäga dig marknadsföring genom att följa de avregistreringsinstruktioner som ges i de nyhetsbrev eller SMS som vi skickat till dig.
Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.imy.se.

Våra kontaktuppgifter 

C/O S-INVEST TRADING AB 
Box 116 
435 23 Mölnlycke 
gdpr@blomsterlandet.se