Vi tar ansvar för människor och miljö

Vi på Blomsterlandet vill ta ansvar för den påverkan vi har på samhället genom vår verksamhet och våra produkter. Målet är att skapa nytta för både vår omvärld och för företaget.

Du som kund ska känna dig trygg i att våra växter och tillbehör är av god kvalitet och att vi arbetar aktivt för att ta fram miljöriktiga produkter som produceras under goda förhållanden.

Vårt företagsansvar omfattar tre delar: människor, miljö och etik – utöver ett grundläggande ekonomiskt ansvar. Blomsterlandet är ett stort företag i vår bransch på den svenska marknaden, men ett litet företag på den globala spelplanen. Vi måste därför arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för en klokare utveckling av den bransch vi verkar inom, samtidigt som vi underlättar för dig som kund att ta bra beslut.
 
I dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare fångar vi upp de frågor som är viktiga. Vi tror att vi genom en aktiv dialog skapar bättre förutsättningar att påverka vår omvärld och åstadkomma varaktiga förbättringar. Vi ser gärna att du hör av dig till oss med synpunkter eller berättar om alternativ som kan göra oss bättre.
 
Ett bra samarbete bygger på ömsesidig respekt och engagemang och vår ambition är att försöka går på djupet med de frågeställningar som kan uppstå.
 
Jan Larsson, VD Blomsterlandet

Hållbarhetsrapporten för 2022

Här berättar vi om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna under år 2022. Öppna pdf-dokumentet via länken nedan.

 

Läs rapporten