Vår syn på torv som odlingsubstrat

Torv ingår i många jordblandningar när du köper jord på påse. Men torv uppmärksammas mer och mer och här ger vi vår syn på saken och berättar varför vi tagit fram torvfri jord.

Fråga: Vad är Blomsterlandets inställning till torv?

Torv är ett bra så kallat odlingssubstrat. Det har många bra egenskaper för den som odlar växter. På Blomsterlandet är vi samtidigt medvetna om att odlingstorv har en negativ klimatpåverkan och att torvfri jord är bättre för klimatet.

Ett av problemen är att alternativa produkter ännu inte finns i tillräcklig mängd och att många av dessa inte håller tillräckligt hög kvalitet för att fungera bra som blomsterjord. Idag produceras oftast torvfri jord av kokosfiber som ersättning för torven. Kokosfibern kräver bearbetning med stora mängder färskvatten och långväga transporter (främst från Indonesien) vilket vi inte tycker är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför är vi med och tar fram en torvfri jord och även en blandning som är torvreducerad. Vi använder en restprodukt från massaindustrin som alternativ.

Vad gör Blomsterlandet för att minska torvanvändningen?

För att hitta ett långsiktigt hållbart alternativ till torv av god kvalitet driver Blomsterlandet sedan flera år tillbaka ett projekt tillsammans med återvinningsföretaget Stena Recycling. Där producerar vi en torvfri jord baserad på träfiber, en restprodukt från svensk pappersmassaindustri. Träfibern blandas med trädgårdskompost och mognar under några veckor innan den blandas med organisk gödsel och barkmull.

Vår första egna helt torvfria jord lanserades förra året. Vi har också torvreducerad jord där den torvfria jorden blandas med en mindre andel torv. Efterfrågan på produkterna är stor och vi ökar tillverkningstakten betydligt i år och ser stora möjligheter att kunna öka andelen torvfri jord markant framöver.

Kan ni inte bara sluta sälja torvblandad jord?

Att helt sluta sälja torvbaserad jord i väntan på bra och hållbara alternativ ser vi i dagsläget inte som en bra lösning. Genom att sluta sälja jord skulle vi troligtvis bara skicka våra kunder till andra trädgårdsaktörer, vilket inte skulle få någon effekt i torvfrågan eftersom de också säljer torvblandad jord.

Vi tror att vi bidrar mer till vår branschs omställning till minskad klimatpåverkan genom att vara aktiva i vår produktutveckling, ställa krav på våra leverantörer, och informera våra kunder om hur de kan göra bättre och mer hållbara val med lyckat resultat.

Odling är viktigt för både våra kunder och vårt företag.

Låt oss inte glömma att odling bidrar till binda växthusgasen koldioxid från atmosfören och därmed motverkar klimatförändringar. Det är också ett underbart fritidsintresse för många människor, och ett sätt att självhushålla och ha koll på vad man äter genom att odla egen frukt, egna grönsaker och bär. Vi tycker att det vore synd om det skulle gå förlorat.

Läs mer om vår torvreducerade jord

En torvreducerad eller torvfri planteringsjord där torven helt eller delvis ersatts med mer hållbara alternativ tror vi på Blomsterlandet är en jord för framtiden. Här kan du läsa mer om den nya torvfria jorden, som passar bra till plantering av perenner, buskar och träd.