Medlemsvillkor för kundklubben

Användning

Medlemskapet i Blomsterlandets kundklubb är kostnadsfritt.

Medlemskap utfärdas endast till personer med svenskt personnummer som är över 16 år. Kortinnehavaren ansluts i egenskap av privatperson. Som medlem kan man registrera sitt köp med klubbkort eller legitimation (personnummer). Kundkortet kan användas i samtliga blomsterlandets butiker. Blomsterlandet förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Blomsterlandets kundklubb. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.blomsterlandet.se/kundklubb, där senaste villkoren alltid finns.

Bonus

Samtliga inköp, dock inte köp av presentkort, är bonusgrundande. Som medlem får man bonus per krona man handlar för hos Blomsterlandet. Bonuspoäng utbetalas i form av bonus. Två gånger per år skickas information om uppnådd bonus ut, och bonusen laddas på ditt medlemskonto. Minsta belopp som betalas ut är 30 kr. De bonuspoäng som inte omvandlas till en bonusutbetalning sparas till nästa utbetalningstillfälle. Bonus är på jämna 30 kr tal. Bonus används som rabatt vid köp motsvarande bonusens värde och kan varken helt eller delvis lösas mot kontanter, eller användas vid köp av presentkort. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng under de senaste 12 månaderna nollställs kontot. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng på 24 månader så avslutas medlemskapet. I bonusbeskedet anges datum för senast inlösen av bonus. Bonusnivån är 2% för samtliga medlemmar. 

Efterregistrering av kvitto

Om du missar att visa medlemskort eller att uppge ditt personnummer vid köp i butiken, går det bra att efterregistrera kvittot. Tag med kvittot till någon av våra butiker, så efterregistrerar de det åt dig direkt i kassan. Du kan efterregistrera kvitton upp till en månad.

Bli extramedlem/medlemskap i hushåll 

Medlemskap kan läggas på hushållsnivå. Ni kan slå ihop befintliga konton eller söka medlemskap till befintligt medlemskap. Gäller endast personer som är minst 16 år och som finns i samma hushåll. Medsökande samlar poäng till samma konto som huvudsökande, bonus utbetalas till huvudsökande men kan även lösas in av medsökande.

Avsluta medlemskap

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. För att säga upp medlemskapet kontaktar du Blomsterlandets kundservice. Blomsterlandet förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk avsluta medlemskap.

Förlust av kort

Förlust av kort skall anmälas till kundservice@blomsterlandet.se. Blomsterlandet utfärdar då ett nytt kort, om detta efterfrågas. Kunden behåller sin intjänade bonus som finns på kontot. 

Hemsida

Som medlem kan du logga in och se dina senaste köp både i butik och online. Ändra adressuppgifter och se dina bonuspoäng. Du får också alltid våra bästa erbjudanden i våra nyhetsbrev när du registrerat din e-postadress. 

Personuppgiftsbehandling

Blomsterlandet i Sverige AB (”Blomsterlandet”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Blomsterlandet är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som du härigenom informeras om. Du kan alltid komma i kontakt med Blomsterlandet genom att kontakta Blomsterlandets kundservice.

Blomsterlandet värnar om din integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Medlemskap i Blomsterlandet Green Room är frivilligt. Som medlem kommer dina personuppgifter (namn, personnummer, medlemsnummer, kortnummer, kontaktuppgifter) samt uppgifter om köp som registreras hos Blomsterlandet sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål som nedan anges.

Blomsterlandet behandlar dels uppgifter som du själv lämnar till Blomsterlandet i samband med medlemsansökan eller vid ett senare tillfälle samt uppgifter som Blomsterlandet eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t ex adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation.

Den personuppgiftsbehandling som enligt nedan utförs när du går med i Blomsterlandet Green Room är laglig då den är nödvändig för fullgörandet av dessa medlemsvillkor. Genom att acceptera medlemsvillkoren samtycker du till behandlingen.

Ändamålen med att registrera, samköra och uppdatera uppgifter är att upprätthålla god kund- och registervård, att utföra marknadsförings- och kundanalyser, att möjliggöra riktad marknadsföring till dig som medlem samt för att administrera och skicka ut kundanpassade medlemserbjudanden. Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter och för att säkerställa att bonus skickas till rätt person. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i Blomsterlandets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag som Blomsterlandet, inom ramen för Blomsterlandet Green Room, samarbetar med för nödvändig behandling för Blomsterlandets räkning, t ex för analys, tryck och distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter raderas, att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En begäran om något av det nämnda skall skickas till Blomsterlandets medlemsservice för Green Room. Du har också rätt att vända dig till Integritetsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Blomsterlandet önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du är medlem i Blomsterlandet Green Room. Om du är inaktiv under en period om 24 månader, dvs. inte registrerar några köp, kommer medlemskapet att avslutas, dina personuppgifter att raderas och personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra. Vi uppdaterar löpande uppgifter mot folkbokföringen, om en medlem avlider avslutas medlemskapet och personuppgifter och innestående poäng tas bort. Om det finns en extramedlem på medlemskontot tar denna person över poängen med automatik.

Om du inte önskar få utskick från Blomsterlandets kundklubb kan du när som helst kontakta kundservice och begära en så kallad reklamspärr.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt. Hela vår integritetspolicy hittar du här.

Kontaktuppgifter – Blomsterlandets medlemsservice

Telefon: 031-388 33 00. Öppettid vardagar: 08.00-17.00

E-post: kundservice@blomsterlandet.se

Bli medlem i vår kundklubb

Som medlem i Blomsterlandets kundklubb får du tillgång till experter, idéer, tips och erbjudanden som inspirerar året runt. Det kostar inget att bli medlem och du får bonus på alla köp.

Bli medlem