Små märkningar som gör stor skillnad

Här presenterar vi några av de märkningar som du hitta på de produkter vi säljer. Vi har valt dem för att de står för något viktigt. För oss är de ett medvetet val för en bättre miljö. För hållbarhet och långsiktighet.

E-planta

Märkningen E-planta står för utvalda träd och buskar som passar för svenskt klimat. Även garanterat virusfria fruktträd och bärbuskar finns i sortimentet. Växterna är odlade i Sverige hos någon av de 21 plantskolor som står bakom märkningen.

EU-ekologisk

EU-ekologiskt, eller EU-lövet, har ungefär samma regler som svenska KRAV. Märkningen visar att odlingen har skett enligt EU:s direktiv för ekologisk produktion där odlaren undviker konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. Genmodifierade organismer är förbjudna.

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering främst inriktad mot bättre arbetsvillkor och levnadsförhållanden för arbetare och mindre odlare i utvecklingsländer. Det långsiktiga målet är att motverka fattigdom och stärka människors inflytande. Certifierade odlare förbinder sig också att minimera användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödning.

Från Sverige

En certifiering för blommor och växter som är odlade i Sverige och uppfyller vissa miljökrav. Produktionen är kvalitetssäkrad och odlaren måste ha ett system för att minimera användningen av växtskyddsmedel och näring i sin produktion. Oberoende kontroller garanterar att odlaren följer kraven för miljö och spårbarhet.

FSC

Forest Stewardship Council står för ett miljömässigt ansvarsfullt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Certifierade företag förbinder sig bland annat att verka för biologisk mångfald och att inte avverka skog i strid med mänskliga rättigheter. Via numret på FSC-etiketten kan träet i produkten spåras till ursprungsproducenten.

KRAV

KRAV-märket står för ekologiska växter och fröer. Det innebär att produktionen sker i stort sett helt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och att konstgödning är förbjuden. Istället används naturgödsel och miljövänliga metoder för att bekämpa ogräs, skadeinsekter och sjukdomar.

MPS

MPS, Milieu Programma Sierteelt, är en internationell hållbarhetsmärkning för blomsterbranschen med ursprung i Holland. Det finns olika MPS-märkningar som MPS-A (miljö), MPS-SQ (arbetsvillkor) och MPS Florimark som täcker både miljö och arbetsvillkor. En odlare med MPS miljömärkning måste uppfylla vissa krav kring växtskyddsmedel, gödning, bevattning och energi.

Svensk Sigill

En miljömärkning som visar att odlingen är certifierad och kvalitetssäkrad för att minska användningen av växtskyddsmedel och konst- gödning. Tillägget Klimatcert anger att odla- ren följer särskilda regler för att minimera sina utsläpp av växthusgaser genom att till exempel minska påverkan från transporter, spara energi och använda grön el.