Från Sverige - ett utmärkt val

Det finns många anledningar att välja svenskodlade växter och blommor. Vi på Blomsterlandet ser ett värde i att kunna erbjuda så mycket svenskodlade växter som möjligt – och gärna så närodlat det går. Det tror vi att du som kund också uppskattar.

Det odlas mer växter i Sverige än många kanske är medvetna om. Allt från gröna krukväxter till snittblommor och växter att plantera ut i trädgård och kruka. Och det finns många anledningar att välja svenskodlade växter.

Att trädgårdsväxter som träd, buskar och perenner är odlade i Sverige betyder också att de är bättre anpassade till vårt klimat och har bättre förutsättningar att trivas.

Det finns en särskild märkning som heter Från Sverige. Du kanske känner igen den från livsmedelsbutikerna, där den bland annat kan finnas på grönsaker och kött.

För att få använda märket Från Sverige på växter är kravet att odlarna är certifierade enligt exempelvis IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola, som är den största standarden för växter i Sverige. Det innebär att odlingen är kontrollerad av ett oberoende kontrollorgan och växterna kommer från odlare och lantbrukare som tar ett omfattande miljöansvar och som aktivt arbetar med att minska odlingens klimatpåverkan.

De övergripande målen är att arbeta förebyggande och minimera användning av kemiskt växtskydd, minimera växtnäringsläckage, miljöoptimerad energianvändning samt minimera risker för människor.

Tulpaner till alla!

Visste du att 80% av de tulpaner som säljs i Sverige är svenskodlade.

Källa: Från Sverige

Läs mer om tulpanodling

Här finns växter märkta med Från Sverige