Alverbäcks blommor - tulpaner från Sverige

Syskonen Anders och Amanda Alverbäck driver Alverbäcks Blommor på Ekerö i Uppland tillsammans med familjen. De är idag tredje generationens tulpanodlare som arbetar tillsammans och har idag runt 30 000 kvadratmeter växthus.

Det finns en lång historia bakom Alverbäcks Blommor, berätta om det!

– Det var min farfar som började odla tulpaner ute i Hässelby, 1968 flyttade de växthusen till Ekerö. där de byggde upp växthusen med gamla växthusdelar från Hässelby. Idag har vi ett fantastiskt läge här ute, med gott om vatten, bra odlingsklimat och förstås närheten till marknaden i Stockholm.

Hur odlar ni blommor?

Vi odlar i växthus, flera av dem med odling i två våningar. Att odla i två plan blir mer och mer vanligt, men vi var tidiga med konceptet och började med det redan 1981.

Varför använder ni Från Sverige-märkningen?

– Vi tycker det är jätteviktigt att det framgår för kunderna var produkterna kommer från. Från Sverige är bra för oss och enkelt för konsumenterna som vet vad de får utan att behöva hålla reda på allt vad märket innebär.

Vilka andra certifieringar har ni?

– IP Arbetsvillkor, som säkrar arbetsförhållanden, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Våra tulpaner är Svenskt Sigill klimatcertifierade. Vi klimatkompenserar tulpanodlingen genom ett skogsplanterings-projekt med Vi-skogen. Vi vill och måste visa omvärlden hur vi jobbar med energi- och klimatfrågor.

Vad gör ni mer för att odla mer hållbart?

– Vi gör allt för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att använda energiväv som isolering till växthusen. Redan 2005 installerade vi pelletspanna för att kunna värma våra växthus med biobränsle. Vi har även tittat på blommornas livscykel och gjort en analys för att kartlägga hela produktionskedjans utsläpp för att se vilken klimatpåverkan den har. Så nu klimatkompenserar vi för hela tulpanodlingen vilket är väldigt unikt i Sverige.

Foto överst: Cecilia Nordstrand