Våra odlare

Vi vill att våra leverantörer och samarbetspartners ska ha samma höga ambitionsnivå som vi. En bra relation och ett nära samarbete mellan oss säkerställer att kvaliteten på produkterna motsvarar våra och dina förväntningar.

Våra inköp sker oftast direkt från odlaren och utan onödiga mellanhänder, gärna svenskodlade växter från odlare nära våra butiker. Vi är måna om att inte bara hitta närodlat utan även att det ska vara bra odlat.

Att odlaren tar ansvar och har en hög ambitionsnivå vad gäller resursanvändning och aktivt arbetar för att minska miljöpåverkan är viktigt för oss, och vi tror att det är det för dig som kund också.