Nya Eriksbo Plantskola - en av Sveriges nordligaste produktionsplantskolor

En av våra odlare som verkligen brinner för svenskodlat är Nya Eriksbo Plantskola. Här odlas enligt konstens alla regler växter som får märkningar som E-planta, Grönt kulturarv och Från Sverige.

Varför Från Sverige-märkning?

Vi tycker att det är en bra märkning som är lätt för alla att förstå och det märket är faktiskt en anledning till att vi valde att miljöcertifiera oss. För att få använda Från Sverige­märkningen krävs viss certifiering och för oss blev det IP Sigill med tillägget Klimat och den värdesätter jag verkligen.

Varför blev klimatcertifieringen så viktig för er?

Man kan säga att det blev startskottet för vårt miljöarbete. För att få certifieringen krävs att man gör en energideklaration och det blev en aha-upplevelse. Vi odlar våra plantor utomhus och det är i princip so- len och vattnet som ”gör” växterna. Det går alltså inte åt mycket energi i själva odlingen. Men vi insåg att transporten av växterna från oss till kund använder 3-4 gånger så mycket energi som hela vår odling. Så det är något vi måste titta närmare på.

Miriam Dovrén. Foto Berit Haggren.

Ni valde även att certifiera er med tillägget Arbetsvillkor. Varför?

Det är egentligen rätt enkelt. Det är viktigt att våra medarbetare mår bra. Det handlar mycket om delaktighet och medbestämmande och självklart frågor som rör säkerhet. Istället för att jag som ledare ska ”dra” mina 22 medarbetare framåt i företagets utveckling är det faktiskt de som driver utvecklingsarbetet. Och jag får äran att hålla i tyglarna, kan man säga. Vi hade redan 2013 gått med i ett EU- finansierat projekt som heter LEAN­Lantbruk och tack vare det hade vi i princip redan uppnått kraven för tillägget Arbetsvillkor.

Vad gör ni mer för miljön?

Vi odlar alla våra växter i krukor och har gått över till grå krukor i 100 procents återvunnen plast. Grå krukor går att återvinna medan svarta dessvärre inte gör det, utan går till förbränning.

Hur ser era mål ut framöver?

Närmast vill vi räkna på våra koldioxidutsläpp men också hur mycket kol våra växter binder. Det är ju så att vedartade växter binder koldioxid. När det gäller transporter så letar vi förstås lösningar, men växter är ju lite speciella – de går inte att vika ihop i platta paket utan kräver sitt utrymme. Vi jobbar just nu också med frågor om återvinning och retursystem. Och hur vi ska kunna odla så vattensnålt som möjligt.

Växter är ju lite speciella - de går inte att vika ihop i platta paket.
Nya Eriksbo. Foto:Paul Eknöland

Ni odlar växter med flera märkningar som värnar om växter som är anpassade för Sverige och vårt klimat. Varför uppskattar kunderna det, tror du?

Växter som odlas här i vårt klimat trivs ju här. Det är egentligen helt oberoende av om det är en E-planta eller inte. Du vet att exempelvis ett dvärgrödvide som odlats här inte kommer få vinterskador som ett exemplar som odlats längre ner i Europa skulle kunna få.

Vi har även E-plantor i vårt sortiment och det handlar om sorter som är särskilt utprovade för Sverige och utvalda för sina mervärden. E-plantor får bara odlas i Sverige, så man kan vara lika säker på att en E-märkt växt är lika svensk som en Från Sverige-märkt växt, som till exempel blåbärstryet ’Anja’E. Vi odlar även Grönt kulturarvsväxter, eller Pom­växter. Det är växter som samlats in från gamla trädgårdar här i landet, växter som man vet hållit sig friska i generationer och som är sortäkta. Växter som är anpassade för vårt klimat blir ju i regel väldigt lättskötta, men det verkar inte alltid vara så viktigt för kunderna, vilket är lite intressant. Eller om de kanske inte alltid är medvetna om det?

Ser ni arbetet med miljö och klimat som en extra kostnad eller en nyckel till framgång?

Vi ser det som en förutsättning för vår utveckling och det som ger oss ett existensberättigande. Naturligtvis kostar det pengar, men vi är övertygade om att svenska konsumenter är beredda att betala lite mer för svenskodlade växter om de känner till mervärdena. Vi ser ljust på framtiden. Våra produkter råkar ju vara en del av lösningen på klimatkrisen.