E-plantor – svenska växter för svenskt klimat

Du har kanske hört talas om E-plantor? E-plantor, eller Elitplantor, är buskar och träd som valts ut av Elitplantstationen och där plantorna provodlats i Sverige för att säkert veta att de klarar svenskt klimat.

Det finns numera ungefär 160 träd och buskar samt ett 90-tal fruktträd och bärväxter som får använda kvalitetsmärkningen E-planta. Utveckling sker hela tiden och fler sorter kommer till. Malin Strand, marknadsansvarig, berättar mer:

- E-plantorna är odlade med sticklingar från moderplantor som bevaras på Elitplantstationen eller från frö från svenska frökällor. Vi har två egna fröplantager, en i Alnarp och en i Bålsta. Där plockas fröerna när det är dags och skickas vidare till någon av våra 21 odlare som sedan tar vid och odlar plantorna som i nästa steg kommer ut i handeln och når dig som konsument.

Malin Strand

E-plantor är resultatet av ett långt utvecklingsarbete. Innan plantorna kommer ut i handeln har det skett flera års urval och provodling för att säkerställa att plantorna verkligen tål klimatet. När det gäller frukt- och bärväxter väger man även in att de är välsmakande. E-plantor är också utvalda för att de är motståndskraftiga mot sjukdomar och dessutom sjukdomstestade.

Blir då inte slutresultatet dyrare än andra växter? Malin Strand förklarar:

- Visst är E-plantor något dyrare i inköp. Men det är också rätt dyrt att köpa sorter som inte klarar sig och behöva köpa nytt, eller hur? Att välja säkra växter direkt lönar sig.

Äpplet Agnes E

E-plantor är egentligen inte någon nyhet. Märkningen kom till för trettio år sedan som en lösning på problem man hade främst inom den offentliga sektorn, när man skulle köpa in växter. Man hade kanske importerat björkar söderifrån som inte alls var anpassade för svenskt klimat. De tappade inte bladen i tid på hösten, vilket såg fint ut ett tag men träden klarade inte vintern här utan dog. Man var inte heller så noga med att hålla ordning på att fröförökade växter var artäkta – det kunde exempelvis vara en blandning av olika sorters oxlar i samma plantparti.

- Du kan ju tänka dig hur den häcken såg ut efter några år, säger Malin Strand.

Insikten blev att det är viktigt att ha koll på växternas ursprung och att det är viktigt att veta om plantorna verkligen klarar av det svenska klimatet, som kan vara en utmaning för växter som inte är anpassade. Samtidigt pågick flera utvecklingsprojekt vid Lantbruksuniversitetet för att få fram bättre växter. Tiden var helt enkelt mogen för flera aktörer att ge Elitplantstationen i uppdrag att skapa kvalitetsmärkningen E-planta för utvalda växter.

Fakta: E-planta

  • Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation som grundades 1982 på initiativ av motsvarigheterna till dagens Jordbruksverket, LRF Trädgård och Sveriges Lantbruksuniversitet.
  • Stiftelsens mål är att stödja och främja samt själv bedriva forskning, utveckling och försök i fråga om produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat samt tillhandahålla och bevara sådant material.
  • Elitplantstationen beslutar vilka växter som ska E-märkas. För att långsiktigt säkra finansiering av växtutveckling och marknadsföring, bildade landets främsta plantskolor 1992 E-planta ekonomisk förening som idag består av 21 produktionsplantskolor. Föreningen har ensamrätt att använda varumärket E-planta.

Skapa ett hållbart trädgårdsliv