E-planta - vad betyder märkningen?

Vi på Blomsterlandet arbetar hela tiden aktivt med att öka kvaliteten på våra växter. För att göra det tydligare kvalitetsmärker vi delar av vårt sortiment. E-planta är en sådan kvalitetsbeteckning för vedartade träd och buskar.

Vad betyder kvalitetsmärkningen E-planta?

- Utvalda och anpassade för svenska förhållanden

Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för frost- och vinterskador.

- Svenskodlade

Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

- Provodlade och testade under lång tid

Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

- Art- respektive sortäkta

Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

- Sunda plantor

Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.

När du väljer buskar och träd med märket E-planta, väljer du en frisk planta som kommer trivas i vårt svenska klimat.

Vem väljer ut de växter som blir E-plantor?

Idag är det stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplatstation som väljer och testar E-plantorna. Där finns det en expertgrupp som har bred kompetens med representanter från forskning, plantskolor och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Idag finns det ca 160 träd och buskar samt ett 90-tal fruktträd och bärväxter som har fått märkningen och många av dem är välkända växter som kan ses som ett bassortiment i trädgården.

Fruktträd och bärbuskar som har certifieringen har bättre motståndskraft mot skador och sjukdomar, ger rikliga och stora skördar med frukt och bär av hög kvalitet.

E-plantorna är märkta med ett stort ’E’ efter det latinska namnet och ofta finns E-logon tryckt på etiketten.

Vilka växter finns som E-planta?

eplanta.com kan du se en lista på vilket sortiment som har fått märkningen E-planta.

Sortiment av E-plantor

Läs mer

E-plantor – svenska växter för svenskt klimat

Du har kanske hört talas om E-plantor? E-plantor, eller Elitplantor, är buskar och träd som valts ut av Elitplantstationen och där plantorna provodlats i Sverige för att säkert veta att de klarar svenskt klimat.

Trädgård för nybörjare

När det kommer till trädgårdsplanering är det bästa rådet till dig som nybliven trädgårdsägare även det lättaste. Nämligen - börja med att göra ingenting alls!

I huvudet på en trädgårdsmästare

Från naturtomt till prunkande trädgård på bara två säsonger. Här får du ta del av hur trädgårdsmästare Robert Stenbom tänker när han skapar sin oas vid torpet utanför Göteborg.