Effektivt mot ohyra - skonsamt mot miljön

Biologiska växtskyddsmedel bygger på naturens egna metoder för att göra sig av med sorgmyggor och förebygga gråmögel.

Vad är biologiska växtskyddsmedel?

Biologiska växtskyddsmedel innehåller nyttodjur eller organismer som är naturliga fiender till det som skadar våra växter – exempelvis vissa larver, blomflugor och svampangrepp. Inom trädgårdsbranschen har biologiska växtskyddsmedel använts länge. Vi är glada över att nu kunna erbjuda några av dessa medel till dig som kund. Det är inte världens snyggaste förpackningar. Men innehållet är desto bättre.

Många fördelar

Principen bakom biologiska växtskyddsmedel bygger i regel på att använda sig av målsökande organismer. Det gör att de kan vara mer specifika än ett kemiskt bekämpningsmedel, vilket minskar risken för skador på andra organismer än just de vi vill bli av med. De nyttodjur eller organismer som används som biologiskt växtskydd lever bara så länge målorganismerna – de vi vill bli av med – finns kvar. Dessutom har skadeorganismerna som bekämpas svårt att bygga upp resistens mot medlet.

Så här gör du

Principen för de tre växtskyddsmedlen är att de ska blandas ut i vatten och sprutas på de växter som är angripna. Doseringen kan skilja sig åt mellan de olika preparaten, så det är viktigt att följa instruktionen på produktens förpackning. I vissa fall ska du även tillsätta någon droppe diskmedel för bättre vidhäftning.

Produkter i vårt sortiment

Binab t nyttosvamp

Själva svampen som detta biologiska svampmedel använder sig av heter trichoderma. Själva svampen heter trichoderma. Den producerar ämnen som hjälper sticklingen eller plantan att rota sig och hjälper även till att bygga upp ett försvar mot svampangrepp.
Växtskyddsmedlet kan användas både inomhus, i växthus och på friland, på prydnadsväxter och ätbart, bärbuskar och fruktträd, snittblommor och krukväxter och även mot häxringar på gräsmattan. Kan också sprutas på plantor som gurka, tomat, potatis, jordgubbe och rosor mot svartfläcksjuka och gråmögel. Gråmöglet försvinner inte från redan angripna områden, men hindrar fortsatt tillväxt och spridning till friska plantor. Produkten är inte godkänd för ekologisk odling.

LARVskydd

Innehåller Bacillus thuringiensis, en vanligt förekommande bakterie som är effektiv mot ett stort antal fjärilslarver. Larverna får i sig bakterien när de äter på bladen som har blivit behandlade och dör inom 2-3 dygn. Medlet hjälper däremot inte mot larver som gnager sig in i frukter eller blad. Produkten är godkänd för ekologisk odling.

Nemablom

Nematoder är en form av rundmaskar som bekämpar sorgmyggor och vattenflugor. Nematoderna söker upp flugornas larver och använder dem som värddjur, vilket leder till att de dör. Nematoder tål inte minusgrader, så var varsam med dem om du ska transportera dem vintertid. Nemablom är inte godkänt för ekologisk odling.