Experten tipsar

Så här bekämpar du skadedjuren biologiskt

Att skapa en trädgård i balans handlar om att få bästa möjliga skörd och en vacker trädgård utan att göra skada på omgivningen. Men hur får du bort skadedjuren utan kemikalier?

Ohyra är trädgårdsägarens gissel. Det finns ingen som undslipper dem. För att vara både trädgårdsvän och naturvän måste du börja med att förändra ditt tankesätt. Det handlar om att stå ut med några prickar på bladen, en uppäten grönsak här och där och mindre perfekta rabatter och gräsmattor. Den biologiska mångfalden inbegriper det vi kallar skadedjur. Om vi sprutar gift i trädgården stör vi balansen i naturen på ett onaturligt sätt och i värsta fall kan man skapa en ond cirkel där andelen skadedjur ökar eftersom även ”goda” insekter skadas. När du köper nematoder och nyttodjur är de viktigt att först identifiera skadegöraren för att få rätt nematod respektive nyttodjur!

Den viktigaste åtgärden är att förebygga. När det gäller skadedjur så finns det flera olika sätt. Det mest effektiva är att sätta upp fågel- och insektsholkar så att du får gratis hjälp med bekämpningen. Fiberduk, insektsnät och snigelbarriärer är andra bra förebyggande åtgärder.

Insekter

Bladlöss

Kläm sönder dem mellan fingrarna eller spola växten med en kraftig vattenstråle (utan att den skadar växten). Du kan även spreja med en vätska gjord på tomatblad, renfana eller malört. Lägg blad från en av växterna i vatten 2–3 dagar, sila och spreja den angripna växten.

Kållarver

Larver från olika slags fjärilar lever gärna på kål. Bästa skyddet är att täcka odlingen med kålnät. Skulle du ändå få ett angrepp kan du spreja kålen med ett larvskydd/Turex, som består av en bakterie som dödar larverna men är ofarligt i övrigt. Det finns också nematoder som är effektiva mot fjärilslarver.

Gräsmattelarver

Larver från olika skalbaggar, som till exempel ping- och trädgårdsborre, lever på gräsmatterötter. Gräset gulnar och dör senare. Ofta ses detta genom att fåglar sprätter upp gräset för att komma åt larverna. Bekämpa genom att vattna ut nematoder. Bästa effekt fås i juli-augusti.

Äppel- och plommonvecklare

Ger ”mask” i frukten (egentligen larver). De bekämpas med nematoder när frukten är mogen på sensommaren/hösten. Nematoderna vattnas ut så att både trädstammar och marken under trädet behandlas.

Frostfjäril

Ger larv i äpplen och andra frukter. Genom att sätta en limring på trädet på hösten förhindras larverna att ta sig upp i trädet.

Tvestjärtar

Är i första hand nyttodjur som äter bland annat bladlöss, men de kan göra fula hål i både grönsaker och blommor. Rulla ihop wellpapp och lägg i lite torrt gräs eller liknande och lägg ut rullarna där tvestjärtarna håller till. I gryningen söker tvestjärtarna efter ett mörkt ställe att tillbringa dagen på, så vittja fällorna på morgonen.

Myror

De gör sällan skada på växterna, men kan undergräva marken i pallkragar och rabatter så att växterna torkar och dör. Att hålla jorden fuktig är viktigt. Ett fungerande husmorsknep är att strö ut kanel där myrorna håller till. Om det inte fungerar finns nematoder som vattnas ut på platsen och får myrorna att flytta.

Ohyra i växthus

Många av de insekter som trivs i växthusmiljö (mjöllöss, spinn, trips och bladlöss till exempel) kan bekämpas av nyttodjur, alltså insekter som förgör skadedjuren. De köps levande i små burkar och sätts ut i växthuset eller uterummet. Mot minerarlarver, trips och sorgmyggor fungerar nematoder.

Faktaruta:

Nematoder

Mikroskopiska rundmaskar som förekommer naturligt i jorden. En del av dessa räknas som nyttodjur då de tar sig in i till exempel larver och förgör dem ”inifrån”. Nematoderna som tillförs jorden stannar kvar så länge de behövs, sedan åtgår antalet till en normal nivå.

Nyttodjur

Ett vitt begrepp som omfattar rovinsekter eller motsvarande som naturligt lever på andra insekter eller larver, sådana vi kallar skadedjur. Nyttodjuren levereras alltid levande och finns kvar så länge de gör sitt ”jobb” och försvinner därefter. En del kan förpuppas och leva flera generationer så länge det finns bladlöss eller andra skadedjur att äta.

Övriga skadedjur

Sniglar

Tänk på att sniglarna är nedbrytare och behövs i kretsloppet. När de blir många – eller om du får in spansk skogssnigel i trädgården – kan det krävas åtgärder. Bekämpa dem gärna på flera olika sätt för bästa resultat. Ett effektivt sätt är att klippa ihjäl sniglarna – gå gärna ut på kvällen då de är aktiva. På pallkragar och odlingslådor kan du skruva fast snigelkanter som håller sniglarna från odlingen och på krukor kan du prova med koppartejp. Snigelmedel med järnfosfat är effektivt. Mot sniglar fungerar även nematoder som förgör sniglarna inifrån.

Rådjur

Hålls allra bäst ute med höga staket, men i brist på det kan du spruta dina växter med avskräckande medel, till exempel Trico garden som är gjort på fårtalg eller hjorthornsolja. (Har även effekt på hjort, harar och grävling.)

Gnagare

Hare, kanin, möss och sork kan till viss del hållas ute med hjälp av burar eller staket av hönsnät. Sätt gnagskydd på unga träd. Sork och mullvad gillar inte när du blandar krukskärvor eller krossat ostronskal i jorden. Det finns också batteridrivna skrämmor som har viss effekt. Prova annars avskräckande medel som Trico garden (se rådjur).

Vildsvin

Elstängsel är det enda som är riktigt effektivt.