Produktinformation

NEMAblom består av nematoder av arten Steinernema feltiae (mikroskopiskt små rundmaskar) som är naturligt förekommande i Sverige. De angriper och dödar larver till vissa skadeinsekter, till exempel sorgmyggor och vattenflugor som ofta finns...