Nematoder – biologisk bekämpning mot ohyra och skadedjur i trädgård och växthus

Har du problem med sniglar, sorgmyggor eller gräsmattelarver? Då kan naturliga nematoder vara räddningen och bli dina bästa små medhjälpare.

Vad många kanske inte vet är att nematoder, eller rundmaskar, är ett av jordens vanligaste flercelliga djur. De är knappt synliga för ögat, 0,5 mm långa och 0,02 mm breda och beräknas finnas i över en miljon olika arter. Dessa aggressiva organismer angriper skadedjur genom deras naturliga kroppsöppningar. Nematoderna förökar sig inuti larverna, de nykläckta nematoderna söker sedan upp nya skadedjur att infektera. Cykeln fortsätter tills det inte längre finns några skadedjur kvar.

Hur använder man nematoder?

Nematoderna köps i förpackningar som förvaras i kylskåp. Använd hela paketet på en gång, öppnad förpackning och färdig lösning bör inte sparas. Nematoder är lätta att applicera, helt enkelt genom en riklig bevattning. Använd vattenkanna eller sprayflaska, typ tryckspruta. En standardförpackning tar ca 20 min att dosera ut.

Blanda nematoderna med vatten och se till att de vattnas ner i jorden så fort som möjligt. För att skölja av eventuella nematoder från växterna är det bara att skölja med mer vatten.

Nematoderna trivs i fuktig miljö och är lika effektivt även under regniga perioder. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger +5 grader mot sniglar, +12 grader mot gräsmattelarver. Det behövs ingen karenstid efter behandling. Det är bara att skölja av och använda om man behandlar t.ex kryddor och grönsaker.

Behandling av larver i marken

Vattna ut nematodlösningen över gräsmattan. Vattna sedan gräsmattan ordentligt direkt efter applicering. Detta för att vara säker på att nematoderna når jorden där skadedjuren finns. Se till att gräsmattan inte torkar ut efter applicering av nematoder.

Förvara dina nematoder

Håll den förseglade förpackningen i kylskåpet så de förblir inaktiva och ”färska” tills du behöver dem. Nematoder håller fram till utgångsdatum, tydligt markerad på varje förseglad förpackning vid förvaring i kylskåp.

De är färskvara så öppna inte förpackningen innan du tänker använda den. Det är alltid bäst att använda levande produkter så snart som möjligt efter inköp.

Tips för att få ut det bästa från dina nematoder

  • Det är bäst att behandla under kvällen eftersom jorden då inte torkar ut så snabbt, vilket ger nematoder tid att komma under jorden.
  • Applicera vattenlösningen med nematoder på fuktig jord.
  • Vid vattning av nematoder över gräs eller växter, vattna rikligt efteråt så att nematoderna sköljs ner i marken.
  • Om du måste applicera nematoder under varma dagar se till att vattna ner de väl så att jorden inte torkar ut. De rör sig inte i torra jordar.
  • Planera för att bekämpa sniglar från tidigt på säsongen när de är unga och innan de börjar göra skada.
  • Planera för att bekämpa gräsmattelarver från början av augusti då de är unga, lätta att infektera och gräsmattan fortfarande är grön.
  • Se råd om när det är bäst att använda nematoder mot det skadedjur som just du vill bli av med. Kom ihåg att det kan vara många veckors skillnad i årstid mellan norra och södra Sverige.
  • De flesta trädgårdskemikalier (även gödningsmedel) kan användas med nematoder. Det är emellertid bäst att applicera dem vid olika tidpunkt.

Nematoder i Blomsterlandets E-butik

Genom vår E-butik har vi möjlighet att erbjuda nematoder till våra kunder. Vi har tre olika sorter som bland annat hjälper mot skadedjur som sortgmyggor (blomflugor), sniglar och gräsmattelarver. Nematoderna säljs bara under den tid då behandlingen för respektive skadedjur är mest gynnsam, baserat på marktemperatur, säsong och skadedjurets livscykel. Det innebär att nematoder mot t.ex gräsmattelarver har en kortare försäljningsperiod än de mot sorgmyggor som är aktuella året runt.

Nemablom

Är baserad på nematoden Steinernema feltiae som är en effektiv biologisk bekämpare av många olika skadegörare. Nemablom bekämpar skadegörare såsom sorgmyggor (blomflugor), harkrank, blomstertrips, minerare i mindre växthus och grönsaksproduktion. Nemablom innehåller nematoder som angriper sorgmyggans larver i jorden. Larverna livnär sig på rötter vilket allvarligt skada växterna. Nemablom vattnas enkelt ner i krukorna eller doseras ut med hjälp av t.ex vattenkanna eller flaska.

Nemaslug

Fungerar mot sniglar och innehåller miljoner nematoder av typen Phasmarhabditis hermaphrodita. Vattnas ner i jorden där de aktivt söker upp och dödar sniglarna - biologiskt och giftfritt. Nematodernas antal i jorden minskar med tiden, man räknar med att Nemaslug ger ett fullgott skydd i ca 6 veckor.

Nematoderna trivs i fuktig miljö och är lika effektivt även under regniga perioder. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger +5 grader. Ingen karenstid efter behandling. Det är bara att skölja av och använda om man behandlar t.ex kryddor och grönsaker.

Nemasys H

Fungerar mot gräsmattelarver, pingborre och trädgårdsborre och rekommenderas att användas på sensommaren för bästa effekt. Börja behandla då årets larver kläcks i slutet av juli eller början av augusti.

Nematoderna är av typen Heterorhabditis bacteriophora och behöver +12 grader i marktemperatur för att vara aktiva.

Källa: Bionema.se

Mer om nematoder

Nemablom – gör så här

Har du problem med sorgmyggor i blomkrukorna? Då ska du testa Nemablom, biologisk bekämpning mot skadedjur.

Experten tipsarSå här bekämpar du skadedjuren biologiskt

Att skapa en trädgård i balans handlar om att få bästa möjliga skörd och en vacker trädgård utan att göra skada på omgivningen. Men hur får du bort skadedjuren utan kemikalier?