Ohyra på växter - bladlöss, sniglar och svamp

Det tråkigt när man upptäcker att resultatet av allt arbete man lagt ned hotas av löss, sniglar eller annan ohyra. Här tipsar vi om enkla förebyggande växtskyddsåtgärder.

Hur ser man vad det är som har skadat växten?

Att se exakt vilken sorts ohyra som skadat en växt är mycket svårt och kräver ofta experthjälp. Vad man kan göra själv är att lära sig se skillnad på om det är en svampsjukdom, ett insektsangrepp eller om det är någon fysikalisk orsak, till exempel fel med näringsbalansen, tillgången på ljus, vatten, luft eller liknande.

Skador som orsakas av svampar eller djur är oftast slumpmässiga till utseendet. Man kan alltså inte se något direkt mönster i angreppet utan skadorna fördelar sig oregelbundet över bladen. Vid skador som har samband med vatten, näring, ljus eller temperatur, så kallade fysikaliska skador, har skadorna oftast ett mer symmetriskt utseende och börjar antingen från kanterna och går inåt på bladen eller tvärt om.

Svampsjukdomar visar sig oftast som någon form av beläggning eller oregelbundna fläckar på blad, stammar eller blommor. Det kan vara en jämn mjöllik beläggning, som mjöldagg, eller kraftigare fläckar, som exempelvis svartfläcksjuka på rosor.

Angrepp av insekter kan visa sig genom att man ser insekter sitta på bladen. I andra fall ser man bara spår efter insekterna – antingen som små prickar eller i form av små hål.

När sniglar varit och ätit på växterna brukar man se att de ätit på bladen från kanten och inåt eller som hål på bladen. Bladkanterna brukar därefter bli bruna och torka in.

Är det onormalt med växtskadegörare i trädgården?

Ute i naturen finns det fullt av insekter, svampar och sniglar. En del av dessa är till skada för växterna, men det stora flertalet är faktiskt till nytta. Tänk på att kemiska bekämpningsmedel dödar alla insekter – både de som gör skada och de som skyddar dig mot skadeangrepp genom att äta upp skadegörarna.

Ute i naturen finns det alltid mer eller mindre angrepp av skadedjur. Om du tittar närmare på ett träd ute i skogen hittar du alltid någon växtskadegörare där. I de naturliga ekosystemen råder dock en balans mellan skadegörare och nyttodjur och naturen reglerar själv de angrepp som uppkommer. I våra trädgårdar har vi oftast stört dessa ekosystem och satt de naturliga kontrollmekanismerna ur spel.

Hur gör man om man inte vill använda kemikalier?

Det viktigaste att tänka på om man vill undvika kemiska bekämpningsmedel är de förebyggande åtgärderna, att se till att dina växter mår bra och trivs där de är placerade. En växt som är stark och frisk och har god tillgång på vatten och näring kommer att stå emot eventuella angrepp bättre än andra växter.

Det är viktigt att se till så att inte överdosera när du gödslar! Det ger plantor som snabbt blir stora, men är mottagligare för olika sjukdomar. Plantera inte heller plantorna för tätt – fukt stannar då lätt kvar inne i planteringen och gynnar uppkomsten av olika sjukdomar.

Vidare är det viktigt att använda motståndskraftiga sorter när du planterar nya växter i trädgården. Idag finns det många nya sorter som är betydligt motståndskraftigare mot olika sjukdomar än vad de gamla sorterna är.

När du odlar grönsaker i trädgårdslandet ska du se till att använda dig av en ordentlig växtföljd. Det innebär att du inte ska odla samma typ av grönsaker på samma plats år efter år. Annars är risken stor att du råkar ut för sjukdomar som finns kvar i jorden till året efter och drabbar den nya grödan. Försök att inte odla samma typ av grönsaker oftare än vart fjärde år på samma plats.

Om man trots allt upptäcker ohyra gäller det att agera snabbt. Genom att så snart som möjligt plocka bort de första larverna eller insekterna innan de hunnit föröka sig kan man snabbt stoppa angreppet innan det hunnit bli till ett problem. Detta kan man ofta enkelt göra för hand. Annars kan man kanske klippa bort den kvist som är angripen med en sekatör.

Att agera snabbt och använda förebyggande åtgärder är det bästa skyddet mot ohyra på dina växter.