Bekämpning av svampsjukdomen mjöldagg

Mjöldagg är en av de vanligaste svampsjukdomarna i våra trädgårdar. Typiska symtom på mjöldagg är de klassiska vita, eller gråvita fläckarna på bladen.

Hur förebygger jag mjöldaggsangrepp?

Förebyggande bekämpning av mjöldagg ger ofta god effekt. Som att hålla växterna vid god hälsa genom vattning och korrekt gödsling, men även placering av växten, god luftcirkulation och rätt placering för respektive växtslag minskar risken för angrepp. Det finns också s.k. rovsvampar som angriper de skadliga svamparna men lämnar växterna oskadda. En sådan produkt är Biobalans som används förebyggande, ihop med ovanstående åtgärder.

Bekämpning med kemiska preparat skall göras så tidigt som möjligt och förebyggande för att ha effekt. Använd bekämpningsmedel avsedda för svampsjukdomar under hela säsongen.

Var gör jag av angripna blad och plantor?

Bekämpning av mjöldagg innebär också bortplockning av infekterade blad och grenar. Dessa bör kasseras i hushållssoporna eller förstöras på annat sätt. Släng inte i komposten eftersom svampen kan sprida sig från komposten och på nytt angripa plantorna.

Smittar mjöldagg mina andra plantor?

Mjöldagg kan angripa ett stort antal växter, allt från grönsaker och blommor till träd och buskar. Svampen är generellt värdspecifik, d.v.s. varje släkte eller växtfamilj har sin egen art av mjöldaggssvampen. Det betyder att svampen inte alltid smittar växterna runt omkring, om de inte tillhör samma familj eller släkte.

Mer om mjöldagg

  • Några av våra vanligaste trädgårdsväxter har värdspecifika svampar som inte smittar andra växter, t.ex. rosor, äpple, jordgubbar, tomat, krusbär, vinbär och pensé.
  • De klassiska symtomen syns tidigt, de allvarligare skadorna som t.ex. bladavfall och missväxt kommer senare.
  • Svampen växer utanpå värdväxten och gör ingen annan skada på sin värd förutom att suga åt sig näring.
  • Mjöldaggssvampen kan inte överleva på döda växter utan kräver en levande växt att parasitera. På träd och buskar kan mjöldagg övervintra i knopparna för att sedan åter angripa bladen nästkommande år.
  • Andra arter av mjöldagg som angriper örtartade växter övervintrar på stjälkar, gräs eller blad.
  • Mjöldaggssvamparna är mindre beroende av hög luftfuktighet än andra svampar varför de angriper även vid torrt väder.
  • Gödslingen spelar roll för svamparnas utveckling, där kvävegödsling gynnar svamparnas utveckling, medan kalium hämmar den.