Ohyra på växter – behandling av virus- och bakteriesjukdomar

Virus- och bakteriesjukdomar är mycket ovanligare än övriga typer av växtsjukdomar. De är också i princip omöjliga att behandla.

Virus- och bakteriesjukdomar är mycket ovanligare än övriga typer av växtsjukdomar. De är också i princip omöjliga att behandla – i alla fall i en hemträdgård. Det enda man kan göra är att så fort som möjligt avlägsna den angripna växten innan den hinner föra smittan vidare till andra växter i trädgården. Släng den inte på kompost.

Många virussjukdomar överförs av bladlöss. De överförs även till växternas avkomma, även genom frön. Till skillnad från djur kan växter inte bilda antikroppar som bekämpar viruset. Välj resistenta sorter och virusfritt utsäde när det är möjligt.

Exempel på kontroller som gör att sjukdomar undviks är att se till att du köper utsäde  med växtpass, som potatis och sättlök. Variera växtföljden i ditt trädgårdsland, rengör verktyg och växthus ordentligt efter avslutad säsong och skapa en gynnsam miljö för våra nyttodjur - insekterna som hjälper till med skadedjursbekämpning.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om hur du ska agera om du misstänker att dina växter blivit drabbade.

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/karantanskadegorare

Ohyra och andra sjukdomar på växter

Ohyra på växter - bladlöss, sniglar och svamp

Det tråkigt när man upptäcker att resultatet av allt arbete man lagt ned hotas av löss, sniglar eller annan ohyra. Här tipsar vi om enkla förebyggande växtskyddsåtgärder.

Ohyra på växter – behandling av fysikaliska skador

En fysikalisk skada beror på en brist eller rubbning i något i växtens miljö och är alltså inte orsakad av något slags ohyra.

Bekämpning av svampsjukdomen mjöldagg

Mjöldagg är en av de vanligaste svampsjukdomarna i våra trädgårdar. Typiska symtom på mjöldagg är de klassiska vita, eller gråvita fläckarna på bladen.