Ohyra på växter – behandling av fysikaliska skador

En fysikalisk skada beror på en brist eller rubbning i något i växtens miljö och är alltså inte orsakad av något slags ohyra.

En fysikalisk skada beror på en brist eller rubbning i något i växtens miljö och är alltså inte orsakad av något slags ohyra. Det kan handla om en brist på något eller att det helt enkelt finns för mycket av något. Fysikaliska faktorer är till exempel näring, temperatur eller tillgång på vatten. Vanligast är kanske näringsbrist, torka eller skador orsakade av kyla.

Då en fysikalisk skada upptäcks så gäller det såklart att försöka motverka det som orsakar skadan. Om det är tecken på näringsbrist så behöver man gödsla, om det är för torrt måste man såklart vattna, och så vidare.

För att skydda mot frost och låga temperaturer under våren kan man använda fiberduk. Det är en tunn väv som släpper igenom ljus och vatten, men samtidigt skapar ett gynnsamt mikroklimat för växterna. Dessutom ger fiberduk ett gott skydd mot skadeinsekter andra smådjur.