Nemablom – gör så här

Har du problem med sorgmyggor i blomkrukorna? Då ska du testa Nemablom, biologisk bekämpning mot skadedjur.

Den lilla påsen med vätska innehåller 1-1,5 miljoner nematoder av arten Steinernema feltiae som är en effektiv biologisk bekämpare av många olika skadegörare. Du kan använda nemablom mot sorgmyggor, harkrank och blomstertrips i dina krukväxter eller i växthusets grönsaksodling.

Nematoderna söker aktivt upp sorgmyggans larver och angriper dem. Cykeln fortsätter tills det inte längre finns några skadedjur kvar. Efter ca 14 dagar bör flugorna vara helt borta. Nemablom är ett naturligt bekämpningsmedel som inte angriper växter eller djur och är fullständigt ofarligt för människor.

Nematoderna köps i förpackningar som förvaras i kylskåp. Använd hela paketet på en gång, öppnad förpackning och färdig lösning bör inte sparas.

Gör så här:

1. Se gärna till att jorden redan är fuktig där du ska göra behandlingen, detta för att nematod-vattnet inte ska sjunka direkt till botten.

2. Ta ur påsen ur förpackningen

3. Klipp försiktigt upp påsen och töm innehållet i 1 liter kallt vatten. 

4. Vattna ut ca 0,5 dl per kruka. En påse räcker till ca 15-25 krukor inomhus eller 2 kvm jord utomhus.