Biologiskt växtskydd - effektivt mot skadedjur och skonsamt mot miljön

Vi har slutat att använda kemiska bekämpningsmedel på växterna i våra butiker. Istället är det målsökande nyttodjur – naturens eget sätt att bekämpa skadedjur – som får göra jobbet. Elin Dahm är en av dem som har hand om att placera ut nyttodjuren i butiken på Österplan i Örebro.

I takt med att användningen av kemisk besprutning minskar hos odlarna ökar risken för att skadedjur ska följa med växterna till butiken. Och när man i butiken inte heller vill använda kemisk bekämpning – vad gör man då? Det är då man kallar in skinnbaggar, rovkvalster, parasitsteklar, bladluslejon och gallmyggor. Biologiskt växtskydd, helt enkelt.

– De kommer i paket varannan vecka och så placerar vi ut dem bland växterna, där det finns problem eller i förebyggande syfte på växter som lättare drabbas av ohyra. Olika nyttodjur angriper olika slags skadedjur och finns bara kvar så länge det finns något för dem att äta, förklarar Elin Dahm.

Kunderna i butiken brukar vara nyfikna när hon placerar ut de små medhjälparna i butiken.

– Jag brukar passa på att förklara vad jag gör så att kunderna inte ska tro att vi använder kemiska medel.
En del tycker det låter lite otäckt med insekter men de allra flesta blir intresserade. Någon gång har det ringt en orolig kund och undrat vad det är för kryp de fått med sig hem och då har vi kunnat konstatera att det är nyttodjur. Och det är väl närmast att betrakta som en bonus, ler Elin.

Elin DahmBlomsterlandet Österplan, Örebro"Vi har blivit mycket mer uppmärksamma på hur växterna mår."

Det var i början av året som de biologiska växtskydden – nyttodjuren – introducerades i butikerna. Hur har det fungerat?

– Det är lite svårt att avgöra efter bara ett år men något gott som det fört med sig är att vi har blivit mycket mer uppmärksamma på hur växterna mår. Innan sprutade man lite då och då utan så mycket eftertanke. Vi jobbar mer förebyggande nu. Jag vill inte tillbaka till de gamla kemiska bekämpningsmedlen.

Förutom att använda nyttodjur i butiken började man under året även sälja biologiska växtskydd till konsument. Sedan tidigare fanns preparat mot sorgmyggor, men nu utökades sortimentet med ytterligare två biologiska växtskyddsmedel mot bland annat kållarver och gråmögel.

– Det känns bra att kunna erbjuda biologiska växtskydd även om det fortfarande är så nytt att många inte vet om att det finns. Men när man visar att det finns och hur det fungerar så verkar kunderna intresserade. Och framför allt de yngre kunderna är måna om att använda metoder som är skonsamma mot miljön. Jag upplever att folk också är väldigt medvetna om att värna om pollinatörerna och det gör att man är extra noggrann i de val man gör.