Produktinformation

Binab t Nyttosvamp innehåller svampen Trichoderma, vars egenskaper stärker växternas motståndskraft mot svampangrepp på träd, bärväxter, prydnadsväxter, gräsytor, grönsaker och buskar.

Verkningssätt
När Binab t nyttosvamp tillsatts plantor...

Vikt
40 g
Innehållsförteckning
Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride med en koncentration av log7 CFU (kolonibildande enheter) per gram.
Art nr
277231