Vårt sätt att vara

Vi har höga mål när det gäller våra produkter och hur de är framställda. Ambitionerna gäller såväl våra egna anställda, som våra leverantörer och andra affärspartners och ska leda till ett mer hållbart samhälle, nöjda kunder som återkommer och en långsiktig lönsamhet.

För att nå våra mål har vi inlett ett långsiktigt arbete för att säkerställa att alla led i vår produktionskedja strävar efter ständig förbättring och ett tydligt ansvarstagande som ska leda till att våra produkter lever upp till de hållbarhetskrav vi ställer för etik, arbetsförhållanden, sociala villkor och vår miljöpåverkan.

Uppförandekoden för vår organisation och våra leverantörer är grundlägggande i detta arbete. Den beskriver våra minimikrav och baseras på internationella konventioner som till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, principerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner.

Även Blomsterbranschens internationella uppförandekod, ICC och Fairtrades rekommendationer har varit vägledande när det gäller innehållet.

Arbetet med att uppnå våra hållbarhetsmål är bara påbörjat och vi är medvetna om att vägen är både lång och mödosam. Som ett första ställer vi krav på våra leverantörer att underteckna och förbinda sig att leva upp till kraven i vår uppförandekod, samt påbörja diskussionen med sina underleverantörer kring hur vi gemensamt säkerställer en utveckling mot ett bättre och mer hållbart samhälle.

Om du har frågor eller synpunkter på vår uppförandekod är du välkommen att höra av dig till oss.

Du når oss enkelt genom formuläret som du hittar om du klickar på den blå bubblan med frågetecknet, nere till höger på din skärm.

Ladda ner vår uppförandekod

Har du frågor?

Läs med om Blomsterlandets hållbarhetsarbete