Blomsterlandets hållbarhetsrapport 2023

En app för att rapportera tillbud

Vår vision är att det inte ska förekomma några allvarliga tillbud eller arbetsplatsolyckor. För att få koll på läget, och förhoppningsvis förhindra att olyckor sker, har Blomsterlandet under året lanserat en digital tillbudsrapportering via en applikation på intranätet.

Låt oss börja med att reda ut skillnaden mellan ett tillbud och en olycka. Den sammanfattas ofta med uttrycken ”oj” och ”aj” för att skilja på de två. Charlotte Disbrandt som arbetar med HR-frågor på Blomsterlandet förklarar:

- Ett ”oj” står för ett tillbud, alltså en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Ett ”aj” handlar om en arbetsskada, det vill säga en olycka eller sjukdom som orsakar personskada. Det kan också röra sig om sjukdom som har uppstått i arbetet och att någon har behövt söka vård.

Ett tillbud kan vara att en vattenslang ligger på marken och gör att någon skulle kunna snubbla över den och skadas. Det kan handla om att dra tunga lastpallar samt cc-vagnar där kontrollen tappas och pallen eller vagnen ändrar riktning vilket hade kunnat leda till att någon skadades. Det kan också vara tunga föremål som faller ner från hyllor men inte träffar någon. Då pratar vi fortfarande tillbud, till skillnad från en olycka, då det tunga föremålet eller cc-vagnen som börjat rulla faktiskt träffar någon och orsakar en skada. En av de vanligaste incidenterna i vår verksamhet är stick- och skärskador, exempelvis att slinta med en vass kniv när man skär upp förpackningar eller hanterar snittblommor.

- Med den nya möjligheten att rapportera tillbud digitalt hoppas vi göra det enkelt för den som behöver rapportera och för oss centralt är det bra att få allt samlat på ett och samma ställe. Vi uppmanar alla hos oss att använda den nya tillbudsrapporteringen. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Helst av allt ska inga tillbud ske. Så hur kan man arbeta för att förhindra dem?

- Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har ökat frekvensen så att vi har skyddsrond i butik varje månad och på terminalen varje dag. Det är viktigt att vi – oavsett hur ofta vi har skyddsrond – påminner oss själva och varandra om de risker som finns och säkerställa att vi har en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det sträcker sig också till att butikerna ska vara säkra för våra kunder.

Varje rapporterat tillbud och olycksfall hamnar hos HR-funktionen och Charlotte Disbrandt. Det är viktigt att hantera de enskilda fallen men också att identifiera mönster så tidigt som möjligt för att kunna vidta åtgärder. Arbetet sker i tät kommunikation med Arbetsmiljöverket via deras rapporteringsverktyg.

Pernilla Bohlin
Butik Örebro Marieberg
Det är enkelt att använda appen för att skriva in vad som hänt. När det är så enkelt blir det också av. Det går smidigt att göra direkt i anslutning till incidenten.
Obey Abu Leil
E-handel, Helsingborg
Det var kvällspass och vi hade en del att göra. En medarbetare hade använt en kniv och lagt den öppen i fickan. När hen böjde sig ner för att hämta en lapp som hade tappats skar hen sig i armen djupt. Som tur var gick det inte illa men vi gjorde en anmälan i appen. Jag hade aldrig rapporterat ett tillbud innan så jag var lite nervös ifall jag skulle göra på fel sätt men appen var smidig och processen gick snabbt. Det gick att lägga in en bild vilket gjorde det enklare att förklara situationen.
Linda Persson
Terminalen, Helsingborg
Appen är smidig, lätt att fylla i. Att slippa skriva ut något i pappersform för att fylla i och spara i pärm, underlättar verkligen.