Visselblåsarfunktion - Whistleblower

Blomsterlandets visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om grova missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen sköts externt genom företaget Interaktiv Säkerhet och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden.

Exempel på allvarliga oegentligheter och missförhållanden är:

  • Olagliga aktiviteter.
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer eller förskingring).
  • Mutor eller korruption.
  • Jäv.
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa.
  • Allvarlig påverkan på Blomsterlandets vitala intressen.

Klicka på länken nedan för att komma till Visselblåsarfunktionens startsida. Där kan du läsa mer om hur den fungerar och hur du går tillväga när du vill anmäla något.

Blomsterlandets Visselblåsarfunktion