Initiativ för en mer hållbar verksamhet

Vi vill vara en del av en positiv förändring inom vår bransch och inom handeln i allmänhet. Genom att arbeta tillsamman med olika initiativ ser vi att vi dels kan ta dra nytta av andras idéer och dela med oss av våra egna. Det finns mycket att förbättra inom transporter, material och produktion och det krävs samverkan för att det ska kunna bli verklig skillnad.

Här är exempel på initiativ vi engagerar oss i

Medlemmar i Hållbar e-handel

Vi är medlemmar i Hållbar e-handel, vilket innebär att vi aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor och gör vårt bästa för att minimera vårt avtryck på miljön. Genom att vara medlem i Hållbar e-handel skaffar vi oss relevanta insikter och vi medlemmar hjälper varandra med dessa viktiga frågor.

Läs mer om organisationen Hållbar e-handel

Floricultural Sustainability Initiative, FSI

Blomsterlandet är medlem i den internationella branschorganisationen, Floricultural Sustainability Initiative 2025. Målet är att hitta mer hållbara lösningar för såväl odlare som branschen som helhet. FSI är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2013.

Hålbarhetsrapporten för 2022

Här berättar vi om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna under år 2022. Öppna pdf-dokumentet via länken nedan.

 

Läs rapporten