Blomsterlandet och Naturskyddsföreningen i fördjupat samarbete

Blomsterlandet och Naturskyddsföreningen fortsätter – och vidareutvecklar – sitt samarbete. Avtalet innebär bland annat att de båda parterna blir samarbetspartners under 2020 och parterna har för avsikt att utveckla detta till ett djupare partnerskap under perioden 2021-2023. Samarbetet inleds med en rivstart genom Blomsterlandets medverkan i kampanjen Operation: Rädda bina.

En viktig del av samarbetet består av att uppmärksamma området biologisk mångfald. Redan förra året deltog Blomsterlandet i Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina, där såväl privatpersoner som företag och skolklasser kan göra betydelsefulla insatser för att rädda de svenska vildbina, som idag är hotade till följd av minskad biologisk mångfald.

- Frågan är viktig och vår inställning är att alla kan göra något. Vi vet att våra kunder är intresserade av att värna de viktiga pollinatörerna och det känns därför naturligt att vi genom våra kanaler kan informera om vad man kan göra rent konkret i sin trädgård eller på sin uteplats, säger Jan Larsson som är VD för Blomsterlandet.

- I kampanjen Operation: Rädda bina når Naturskyddsföreningen ut till privatpersoner, organisationer och företag. Hittills har 10 000-tals insatser gjorts över hela Sverige och det är väldigt roligt att se det stora engagemang som finns. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för våra hotade bin och den viktiga biologiska mångfalden vi alla är beroende av, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Förutom kampanjen, som är inriktad på åtgärder för att rädda pollinatörerna, kommer Blomsterlandet och Naturskyddsföreningen att under avtalsperioden att gå in i ett djupare samarbete.

- Hållbarhet är ett viktigt område för oss och att gå in i ett partnerskap tillsammans med Naturskyddsföreningen är ett sätt att ge ytterligare tyngd åt frågan. Vi arbetar redan målmedvetet för att minska vårt klimatavtryck men är övertygade om vi i samverkan med Naturskyddsföreningen kan nå ännu längre, säger Jan Larsson.