Blomsterlandet stödjer Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina

Mänskligheten är beroende av pollinatörer som bin och humlor. Ändå är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna – bara i Sverige. Biologisk mångfald är en viktig fråga för Blomsterlandet som nu går in och stödjer Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina.
- Att arbeta långsiktigt med hållbarhet och miljöfrågor ligger oss varmt i hjärtat. Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina känns väldigt angelägen och det passar extra bra att kunna berätta det så här på Internationella bidagen, säger Jan Larsson vd för Blomsterlandet.

För Blomsterlandets kunder är något av det viktigaste med den egna trädgården eller balkongen att växterna man väljer lockar pollinatörer som humlor och bin. Det visar en enkät som genomfördes förra sommaren bland medlemmarna i kundklubben Green Room. Det enda man ansåg vara viktigare var att ha något som blommar hela säsongen. Och just det är faktiskt något av det viktigaste vi alla kan göra att skapa en bra plats för pollinatörerna. Se att det blommar under hela säsongen, att välja växter som attraherar pollinatörer, välja enkelblommande sorter, och inte glömma bort att se till att det finns boplatser för dem – och vatten. Vi kan alla göra något för att bidra.

- Stödet till Operation: Rädda bina är en del av vår långsiktiga satsning på hållbarhet, säger Jan Larsson.

 

Relaterad information:

Mer info om Operation: Rädda bina hittar du på naturskyddsforeningen.se/raddabina

Mer info om hur Blomsterlandet arbetar med hållbarhet hittar du här.