Saknas det växter när du ska handla? Vi reder ut växtbristen

Stor efterfrågan i pandemins spår

Trädgårdsintresset har ökat stadigt sedan ett par år tillbaka och allt fler vill odla mer och kanske bygger helt nya trädgårdar. Samtidigt har tillgången på växter i hela Europa minskat, flera producenter och odlingar har försvunnit från marknaden.

Att vara inköpare för ett växtföretag är i vanliga fall inte helt enkelt, men de senaste säsongerna har det inneburit ännu större utmaningar. Den minskade tillgången i Europa gör att en del växtsorter är väldigt svåra att få tag på.
När pandemin slog till våren 2020 så drabbades många producenter och fick ett avbrott i sin verksamhet. Det blev minskade volymer i odlingarna till kommande år och det var också tufft ekonomiskt pga. nedstängningen i flera länder.
Dessutom, i pandemins spår, ökade intresset för odling och trädgård ännu mer och eskalerade snabbt. Tillgång och efterfrågan hamnade på helt olika nivåer.

Att odla – ett hantverk

Växter tar tid på sig. När odlarna ska producera perenner och framförallt träd och buskar handlar om det flera år innan man kan sälja plantorna. Förökning och produktion av träd och häckväxter är ett hantverk som kan ta minst fyra år, och del träd tar upp till fem-sex år till en färdig produkt. Att odlarna under 2020 inte kunde sköta sin produktion precis som vanligt kommer alltså vara något som vi kommer märka av i ett par år framöver när det gäller vissa sorters växter.

Klimatets utmaningar

Andra omständigheter som har påverkat tillgången är klimatet och då främst den väldigt torra sommaren 2018 som svepte över både Sverige och hela Europa. Odlare drabbades hårt av vattenbrist, värmebölja och bevattningsförbud. Och eftersom plantor tar flera år att producera märker vi av detta fortfarande, tre år senare. Många odlare har också råkat ut för frost och kyla under de viktiga vårmånaderna flera år i rad, vilket också skadar växterna.

Minskad mängd bekämpningsmedel

Växter drabbas också av sjukdomar och flera svampsjukdomar har fått grepp om jordgubbar, prydnadsbuskar och träd. I vår strävan efter att minska användningen av bekämpningsmedel så får odlarna svårare att hantera dessa utbrott. Detta medför också att färre plantor finns att på marknaden.

Generationsskifte i plantskolorna

I Sverige har plantskolor som funnits i flera decennier nu stått inför nya utmaningar när nästa generation odlare ska ta vid. En av landets största plantskolor upphörde sin verksamhet för två år sedan, vilket märkts på den svenska marknaden genom en mycket mindre tillgång på vissa växtsorter.

Så vad gör vi åt situationen med växtbrist?

Vi gör vårt bästa för att ändå kunna erbjuda ett så bra sortiment av växter som möjligt, men det kommer finnas glapp under hela säsongen. Och det är vi inte ensamma om, hela branschen drabbas på samma sätt. Men vi tycker samtidigt att det är väldigt inspirerande att så många upptäckt vilket härligt intresse det är att odla och plantera i sin trädgård.

Det vi försöker göra för att förbättra situationen

  • När växter du frågar efter saknas ger vi förslag på ersättningsprodukter, likartade växter med samma egenskaper eller som trivs i samma läge till exempel. Fråga våra kunniga medarbetare om förslag.
  • Vi kan erbjuda en mindre variant än den du efterfrågat. Perenner, buskar och träd kanske inte finns i alla storlekar just nu, men de mindre plantorna är inte sämre för det utan det tar bara lite längre tid att nå det slutliga resultatet.
  • Vi ber våra kunder om tålamod och kanske fundera på om man kan vänta till hösten eller till nästa vår med att göra sina planteringar. Då kommer det dyka upp nya plantor som just nu står i odlingarna på tillväxt.

Det som är positivt är att många odlare nu har kunnat växla upp och kommande säsonger ser lovande ut, för att inte säga blomstrande.