Vår kommentar till Naturskyddsföreningens rapport om bekämpningsmedel i växter

Vi har uppmärksammat Naturskyddsföreningens rapport om att bekämpningsmedel hittats i prydnadsväxter, med i vissa fall ämnen som anses skadliga för insekter och vill gärna kommentera vår ståndpunkt i frågan. 

Naturskyddsföreningens branschrapport visar ett nedslående resultat. Inom Blomsterlandet arbetar vi medvetet med att minimera användningen av naturfrämmande bekämpningsmedel på alla sätt vi kan. Vi anlitar odlare som är miljöcertifierade (bland annat enligt MPS och IP Sigill). Även ursprungsmärkningen ”Från Sverige” kräver att odlaren är certifierad enligt IP Sigill. Vi väljer medvetet bort växtsorter från sortimentet som vi vet kräver mycket bekämpningsmedel vid odling och jobbar enbart med biologisk bekämpning av växterna när de kommer till våra butiker. Samtidigt gör vi egna stickprovstester av växter som extra kontroll.

Vi uppskattar att Naturskyddsföreningen lyfter dessa viktiga frågor som ger oss kraft och energi att fortsätta det betydelsefulla arbetet framåt.