Information om personuppgiftsbehandling

Blomsterlandet i Sverige AB (”Blomsterlandet”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Blomsterlandet är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som du härigenom informeras om. Den behandling av personuppgifter som sker när du använder Klarnas tjänster är Klarna dock själva personuppgiftsansvariga för. Du kan läsa mer om Klarnas dataskyddspolicy och Klarnas personuppgiftsbehandling på deras hemsida. Du kan alltid komma i kontakt med Blomsterlandet för frågor och information kring vår personuppgiftsbehandling, maila till gdpr@blomsterlandet.se

När du som kund köper något på Blomsterlandets e-handel behöver Blomsterlandet hantera dina personuppgifter i vissa hänseenden för att kunna uppfylla köp- och leveransvillkoren; detta utgör också ett av Blomsterlandets ändamål med behandlingen. När du gör en beställning på blombud så kommer vi att hantera mottagarens personuppgifter för att leverera blombudet enligt de detaljer du har angivit. Uppgifter som behandlas om dig är namn, adress, personnummer och IP-nummer. Blomsterlandet kan också komma att registrera uppgifter om dina köp i syfte att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser samt för att kunna ge dig kundanpassade erbjudanden. Vi kan komma att samarbeta med en tredjepart för att utföra kund- och marknadsanalyser. För dessa ändamål kan Blomsterlandet komma att samköra uppgifter om dig med andra register.

Blomsterlandets e-handel dokumenterar också viss kommunikation som Blomsterlandets e-handel har med dig via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som du förväntar dig av Blomsterlandets e-handel. Den personuppgiftsbehandling som utförs när du köper något genom Blomsterlandets e-handel är laglig eftersom behandlingen är nödvändig för fullgörandet av köpet och för att du genom att acceptera villkoren samtycker till behandlingen.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i Blomsterlandets IT-system. All hantering av dina uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. Överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av dig sparas krypterade.

Blomsterlandet e-handel kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än sådan som har ett berättigat intresse av att få uppgifterna för att Blomsterlandet ska kunna fullfölja sina åtaganden inom ramen för köp- och leveransvillkoren. Blomsterlandet kan således komma att skicka dina personuppgifter till ett externt företag som hanterar köpordern och betalning. För att hantera postleverans kommer dina personuppgifter också att skickas över till Postnord och andra logistikpartners.

Lagringstiden

Blomsterlandet kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera ordern, för att fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund och med hänsyn till rättsliga förpliktelser som Blomsterlandet kan ha.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter raderas, att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En begäran om något av det nämnda skall skickas till gdpr@blomsterlandet.se. Du har också rätt att vända till Integritetsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Blomsterlandet önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få utskick från Blomsterlandet kan du när som helst kontakta Blomsterlandet och begära en så kallad reklamspärr.

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Genom att acceptera villkoren och behandlingen av personuppgifter samtycker du till personuppgiftsbehandlingen såsom den ovan beskrivits.