Blomsterlandet

Etik och moral i alla led

Att agera etiskt är viktigt för oss. För oss innebär det att ta ansvar för alla de människor som vi kommer i kontakt med och som berörs av vår affärsverksamhet.

Vi vill att alla människor som samarbetar med Blomsterlandet ska ha värdiga och trygga arbetsförhållanden. För att kunna säkerställa det samarbetar vi gärna med odlare nära oss och prioriterar samarbeten med leverantörer som vi känner väl och arbetat länge med.

Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare för våra medarbetare och aktivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Känner man sig trygg så trivs man också bättre på jobbet och kan bättre leverera det som våra kunder efterfrågar och uppskattar.

Vi vill ta ställning och påverka genom de produkter vi erbjuder. De senaste åren har vi därför tagit in allt fler miljöanpassade och rättvisemärkta produkter som till exempel Fair Trade-odlade rosor.