Blomsterlandet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt för att minska vårt negativa klimatavtryck. Det gör vi på flera olika sätt och här nedanför hittar du några konkreta exempel.

Men det är inte bara miljöaspekten av begreppet hållbarhet som är viktig för oss. Därför arbetar vi med organisationer som värnar om schyssta villkor, som Fairtrade. Och när vi klimatkompenserar våra flygresor gör vi det med hjälp av Vi-skogen och deras insatser med trädplanteringar och hållbara jordbruksmetoder i Kenya.

Sol ger kraft

Vi ska minska utsläppen av växthusgaser som koldioxid. Ett viktigt område är energieffektivisering av våra butiker.

Solenergi värmer butikerna

Vi tänker installera solpaneler på så många av våra tak som möjligt. På så vis kan vi se till att ungefär hälften av butikens energiåtgång täcks av solenergi. Fem butiker har nu solceller på taket, och även vårt supportkontor i Mölnlycke.

Grön el

Vi använder grön el i alla våra butiker där vi kan påverka valet. Det betyder el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. (I några fall väljer fastighetsägarna annat och det kan vi dessvärre inte påverka.)

Energisnåla LED-lampor

Vi byter till energisnåla LED-lampor i våra butiker. Målet är att alla ska ha det, men arbetet sker etappvis. Under 2021 har 36 av våra 63 butiker gått över till LED. Lysande, tycker vi.

Minskar användningen av plast

Vi anser inte att dagens plastanvändning är hållbar. Att minska åtgången av plast ett av de områden vi jobbar som mest intensivt med. Vi ser både till att minska användningen och se till att återvinna så mycket vi kan istället för att plasten hamnar som brännbart avfall (och därmed bidrar till ökade utsläpp).

Som sagt - detta är ett område vi arbetar väldigt mycket med men som kanske inte syns så mycket för dig som kund. Mycket av det vi tagit bort handlar om emballage som varorna transporteras i och dem tar vi ju bort innan de ställs upp i butiken.

Mindre plastsvep

Vi har dragit ned på mängden plast runt växterna som kommer från våra odlare. Det har lett till att mängden plast i leveranserna minskat med omkring 30 procent jämfört med tidigare.

Hejdå, cellofan på rulle!

Vi har tagit bort cellofan på rulle från inslagningsdiskarna vid kassorna. 

Tunnare cellofan i snitt

De snittblommor som kommer i färdiga buntar har ofta cellofan som skydd. Vi har gått över till en tunnare variant, vilket också är ett sätt att minska plaståtgången på - med ungefär 35 procent. Och när våra florister binder buketten åt dig är det i första hand papper de slår in buketten i. För behöver du verkligen, verkligen cellofan?

Påsar i papp runt krukväxterna...

En hel del krukväxter förpackas i stödemballage - som oftast varit i plast. Vi har sett över detta och kommit fram till att det går lika bra (i de allra flesta fall) med emballage i papp istället. Alla azaleor vi sålt sedan september 2020 har varit förpackade i papp. Bara för att ta ett exempel.

... men de flesta klarar sig utan

Japp. När vi testat att köra krukväxter helt utan stödemballage har det visat sig att de allra, allra flesta klarar sig fint ändå. 

Fasar ut svarta plastkrukor

Vi har börjat ställa krav på våra odlare att de ska fasa ut de svarta planteringskrukorna i plast till förmån för grå och bruna. Varför? Jo, till skillnad från svart plast kan du som konsument ta och lämna dessa till plaståtervinningen så att de kan bli nya plastprodukter istället för att de ska brännas upp. Dessvärre är andra plastkrukor än de svarta en bristvara globalt för tillfället så det kommer ta längre tid än vi hade hoppats.

Papperkassar i kassan

Vi har gått över helt från plastkassar till papper i butikerna.

Väljer gärna svenskodlade växter 

Det odlas mer växter i Sverige än du kanske är medveten om. Allt från grönbladiga krukväxter som ser hur exotiska ut som helst, till snittblommor och växter att plantera ut i trädgård och kruka. Vi på Blomsterlandet ser ett värde i att kunna erbjuda så mycket svenskodlade växter som möjligt.

Det betyder att du som kund får växter som är anpassade till svenskt klimat och att växterna kan transporteras så kort väg som möjligt. Att välja svenskodlade växter är också att stödja svensk odling så att hantverket lever kvar och skapar arbetstillfällen här. 

Från Sverige - ett utmärkt val

Vi var tidigt ute med att erbjuda växter med ursprungsmärkningen Från Sverige. En växt med märket Från Sverige är odlad, hanterad/skördad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Blomsterlök, fröer eller sticklingar får vara importerade, men för att få ursprungsmärkas måste den huvudsakliga odlingstiden ske i Sverige, alternativt ska den huvudsakliga tillväxten ske i Sverige. Odlingen är certifierad enligt IP-Sigill Prydnadsväxter och Plantskola.

E-plantor – provodlade växter för svenskt klimat

E-plantor - eller Elitplantor - är buskar och träd som valts ut av Elitplantstationen och dessutom provodlas i Sverige för att säkert veta att de klarar svenskt klimat. Innan plantorna når dig som konsument har det skett flera års urval och provodling. När det gäller frukt- och bärväxter väger man även in att de är välsmakande. E-plantor är också utvalda för att de är motståndskraftiga mot sjukdomar och dessutom virustestade.

Grönt kulturarv

Här kan man säga att det handlar om levande arvegods. Växter med historiska rötter som är odlingsvärda och som man vill bevara för framtida generationer.

Bi-drar till ökad biologisk mångfald

Det är kanske rätt naturligt att ett företag som älskar växter och trädgård värnar om biologisk mångfald. Men det är inte bara naturligt. Det är snarare nödvändigt. 

Du vet säkert att bin och humlor är livsviktiga för att vi ska få mat på bordet. Deras insats med att pollinera blommor står för ungefär en tredjedel av våra livsmedel. Utan pollinering blir det inga jordgubbar eller äpplen. Men många bi-arter är hotade och riskerar att dö ut.

Plantera för pollinatörer

Detta är en hjärtefråga för oss och vi vet att många av våra kunder vill göra en insats. Genom att ha blommande trädgårdar och balkonger med en mångfald av blomsorter och blomformer kan vi också bidra till att bevara mångfalden bland bina. För det finns många olika sorters bin och humlor och en hel del har specialiserat sig på en viss sorts blomma.

Vad vi kan göra är att ge dig som kund tips och råd för att hjälpa pollinatörerna. Bland annat har vi skapat en bisymbol som gör det enklare att hitta blommor som är extra populära bland våra pollinatörer. Växter som skapar surr hos dig och faktiskt bi-drar till en bättre värld.

Biologiskt växtskydd i butik

Vi passar på att berätta att vi inte använder kemisk bekämpning på växterna i våra butiker. Istället är det målsökande nyttodjur – naturens eget sätt att bekämpa skadedjur – som får göra jobbet. Vi kallar in skinnbaggar, rovkvalster, parasitsteklar, bladluslejon och gallmyggor. Effektivt mot skadedjur och skonsamt mot miljön. Vi säljer också biologiska växtskyddsmedel till dig som konsument.

VAD ÄR HÅLLBARHET?

Man brukar säga att hållbar utveckling ”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Vi tror på en långsiktig och hållbar utveckling"Vi vill ta vårt ansvar och vara en viktig del i att driva trädgårdsbranschen i riktning mot en ökad hållbarhet. Vi vet att förändringar inte sker över en natt och arbetar därför långsiktigt tillsammans med våra leverantörer för att utveckla en mer hållbar verksamhet. Här berättar vi om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna under år 2021. "Läs om vårt hållbarhetsarbetet (pdf)