Produktinformation

Blomsterlandets gräsmattegödsel är en så kallad Organo - mineralisk gödsel.

Bäst effekt får gödseln om den sprids upprepande gånger under vår och försommar.
Inslaget av naturgödsel ger en långtidsverkande effekt, med en jämn tillgång på n...