Benmjöl Nelson Garden

Benmjöl är ett organiskt och långtidsverkande gödselmedel med höga näringsvärden. Befrämjar bl.a. tillväxt, blombildning, fruktsättning och rotbildning. Godkänt för ekologisk odling.
Pris visas på produkter som kan köpas på webben. Sortiment och priser i våra butiker kan variera.

Produktinformation

Benmjöl är ett organiskt och långtidsverkande gödselmedel med höga näringsvärden, godkänt för ekologisk odling. Det är rikt på fosfor (P), som befrämjar blombildning, fruktsättning och rotbildning. Benmjöl är också rikt på kväve (N), som sv...

Produktspecifikation

Vikt:
800 g
Art nr:
59899