Blåbräken

Polystichum tsus-simense

Tuvbildande låg ormbunke med vintergröna, glänsande blad.
Vacker, vintergrön ormbunke med ett friskt, glänsande bladverk. Utmärkt i woodland eller lätt skuggiga. Planteras i näringsrik, väldränerad jord, som inte torkar ut. Övervintrar, men bör vintertäckas.