Vitkål, Grönsaksbox 'Alba-Gruppen'

Brassica oleracea

Klassisk grönsak som kan ätas färsk eller lagras.
Jorden bör vara kraftig och näringsrik för bästa resultat. Sätt plantorna med ett avstånd på cirka 30-40 cm beroende på sortens slutstorlek. Kupa upp jord mot stammen som stöd. Luckra jorden ofta och håll fritt från ogräs.

Vitkål kan, som andra kålväxter, angripas av insekter. Se till att använda ett nät eller fiberduk direkt vid utplantering för att skydda dem från angrepp.

Vitkål kan odlas i hela landet, välj bara rätt sort. Det finns både tidiga och sena sorter. Det går att driva upp dem från frö men förkultiverade plantor är att föredra.

Vitkålen har odlats länge och det finns uppgifter om odlingar i Sydeuropa så tidigt som på 1100-talet.