Idegran

'David'

Taxus baccata 'David'

Har friskt gröna barr med gul kant, smalt upprätt växtsätt. Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.

Vintergrön. Långsamväxande. Har friskt gröna barr med gul kant. Hela växten är giftig. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.

 

Skötselråd

Bladfärg:
Näring:
Trädgårdsgödsel
Läge:
Sol - halvskugga
Vatten:
Höjd:
200 till 300 cm
Vintergrön:
Ja
Jordprodukter:
Planteringsjord och barkmull
Växtsätt:
Pelarformat och upprätt
Beskärningssätt:
Beskärning är inte nödvändig