Fingerborgsblomma

Digitalis purpurea

Finns nu i sorter som är så pass låga att de är lämpliga i krukor. Med sin långa vackra blommor gör detta dem lämpliga som höstfägring. Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.

Nya sorter av fingerborgsblomma är så låga, att de passar i kruka. Kan sedan friplanteras och återkomma. Skär bort vissna blomstänglar efterhand. Fingerborgsblomma är en gammal medicinalväxt.

 

Skötselråd

Blomningstid:
Juli, augusti och september
Näring:
Flytande Trädgårdsnäring
Vintergrön:
Nej
Jordprodukter:
Yrkesodlarjord
Växtsätt:
Upprätt