Hybridblåbär 'Northblue'

Vaccinium Angustifolium-Gruppen

Köp online hos oss
Sort som ger en mycket riklig mängd söta bär. Självfertil men ger bättre utfall om den korspollineras med annan sort. Lågväxande.
Självfertil sort med buskigt växtsätt, relativt snabbväxande. Medelidig skörd av söta bär. Ger bättre skörd vid korspollinering med annan sort. Blåbärsbusken 'Northblue' blir cirka 50-70 cm hög. För bärsättning rekommenderas korspollinering. Plantera två eller fler buskar med olika sortnamn, välj sorter som blommar samtidigt. Även självfertila sorter gynnas av korspollinering då det bidrar till större bär och rikligare skördar.

Bären är inte bara goda utan också rika på antioxidanter och vitaminer. Dessutom får buskarna härliga, sprakande höstfärger och har ett högt prydnadsvärde.

Blåbär trivs bäst på solig, varm och luftig plats och planteras i mullrik och väldränerad jord. Buskarna är kalkskyende och behöver växa i en jord med låg pH-värde. Gödslas med kalkfattigt gödsel. Se till att blåbärsbusken inte torkar ut, det är särskilt viktigt under etableringsåret. Täck gärna marken runt busken med täckbark eller barkmull, det är fördelaktigt i syfte att bevara fukt och efterliknar blåbärsbuskens naturliga habitat. Undvik därför att plantera på tunga lerjordar eller allt för torra växtplatser.

Beskärning är inte nödvändig men klipp bort skadade grenar och gallra ur busken vid behov.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 5
Planteringsavstånd (cc):
100 cm
Jordmån:
Kemiskt sur jord
Jordprodukter:
Blåbärsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
Efter skörd
Mognadstid:
Juli, Augusti
Fruktförvaring:
Kan förvaras en kortare tid